Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde er som sagt to-årig. Hvert år består af 2 semestre.

De første to semestre skabes et fælles teoretisk og analytisk grundlag for de studerende. Du opnår en grundlæggende viden om Socialt Arbejde samt indsigt i relevante teorier og metoder på området. Gennem selvvalgte problemstillinger i projektarbejdet kan du arbejde med dine primære interesseområder.

På 3. semester kan du fordybe dig yderligere inden for særligt udvalgte områder i uddannelsen. Du kan vælge at fordybe dig i et projektorienteret forløb eller gennem aktuelle valgfag på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde eller på en anden kandidatuddannelse.

Som afslutning på uddannelsen udarbejder du en større skriftlig afhandling – et speciale – på 4. semester. Temaet for specialet skal ligge inden for det sociale felt. Gennem dette skal du demonstrere evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse problemstillinger på fagligt højt niveau. 
1. år

1. semester

Det Sociale Arbejdes Felt

 2. semester Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer


 

2. år

 
 
3. semester

Mulighed A

Socialforvaltning - Retten i teori og praksis / 5 ECTS
Projektorienteret forløb 25 ECTS

Mulighed B:

Socialforvaltning - Retten i teori og praksis / 5 ECTS
Valgfag 10 + 15 ECTS

4. semester Speciale


Eksempler på specialer​

 • Et socialt blik på klimaforandringerne
 • Et perspektiv på hvorfor kvalitet er væsentligt i frivilligt socialt arbejde. En kvalitativ fremstilling af hvordan ledere af frivillige
 • organisationer anskuer kvalitet i frivilligt socialt arbejde
 • Tværgående samarbejde omkring borgere med angst
 • En kvalitativ undersøgelse af professionelles samarbejde omkring forebyggelse af udsathed hos børn og unge
 • Håb og drømme - Udfordringer og dilemmaer i en recovery-orienteret tilgang i socialpsykiatrien
 • Offerrådgivning i Skandinavien skaber synlighed for ofre
 • Recovery i socialpsykiatrien - En kritisk diskursanalyse med afsæt i de nationale handlingsplaner for psykiatrien
 • Sammenhæng mellem flere timers computerspil og deltagelse i sociale fællesskaber blandt unge gamere
 • En kvalitativ undersøgelse af 3 professionelles samarbejde med forældre, til anbragte børn
 • Beskæftigelsesmedarbejdernes arbejde med borgersamtaler og empowerment online
 • Etiske Krydspres i omsorgs- og hygiejnesituationer, på bosteder for voksne med senhjerneskader
 • At være ung i et udsat boligområde
 • "En dans mellem to mennesker" - Et kvalitativt studie af det sociale arbejde med børn, der har været udsat for seksuelle
 • overgreb af nære relationer
 • Kvalitativ undersøgelse af forråelsesrisikoen blandt socialarbejdere i arbejdet med job- og aktivitetsparate
 • kontanthjælpsmodtagere under COVID-19
 • ikke alt der tæller, kan (for)tælles
 • Hverdagsracisme i Danmark
 • "Og ja... så er det nok ikke alle, der får det helt samme tilbud afhængig af deres situation". Et kvalitativt casestudie af potentiel
 • Social ulighed i kommunal neurorehabilitering
 • Et ungeperspektiv på uddannelse og IPS-indsatsen

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde