Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Adgangskrav

For at komme ind på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde skal du have en relevant bacheloruddannelse. Direkte adgangsgivende uddannelser er:

Bacheloruddannelser

 • Antropologi (KU, AU, AAU)
 • Cand.pæd.psyk (DPU)
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie og socialvidenskab RUC
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration (politik og admin) RUC
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration
 • Psykologi + arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation (RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + sundhedsfremme (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Socialvidenskab + pædagogik og uddannelsesstudier
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (AAU, KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration
 • Bachelor i International Humanities (RUC)

Proffesionsbacheloruddannelser

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Jordemoder
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrådgiveruddannelsen i NUUK
 • Sygeplejerske

Det er en forudsætning, at der i den relevante adgangsgivende uddannelse er bestået 30 ECTS i samfundsvidenskabelige fag og 30 ECTS i fagene videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode.

For ikke-nordiske ansøgere kræves bestået studieprøven i dansk.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Søger du ind med en anden baggrund end ovenstående, skal du i din adgangsgivende uddannelse have bestået 30 ECTS-point i sociale fag og samfundsfag samt 30 ECTS-point i videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode. Du skal finde de relevante fag i din studieordning, tælle din point, udforme en opgørelse og vedlægge dokumentation i form af uddrag fra din studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlag. Dette betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der søges om optagelse på uddannelse. 

Adgangsbegrænsning

Socialt Arbejde i Aalborg: adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Aalborg er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i Aalborg.

Der udbydes 50 studiepladser i 2021.
Uddannelsen forventer, at udbyde 50 studiepladser i 2022.

socialt arbejde i københavn: Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i København.

Der udbydes 100 studiepladser i 2021.
Uddannelsen forventer, at udbyde 100 studiepladser i 2022.

Du skal i din ansøgning vedhæfte nedenstående:

 • Motiveret ansøgning (max. 2400 anslag)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Studiejournal eller eksamensbevis for adgangsgivende uddannelse
 • Hvis ikke din uddannelse er nævnt ovenfor skal du dokumentere at du i din BA har gennemført 30 ECTS i videnskabsteori og metode, samt 30 ECTS i sociale fag. Du skal finde de relevante fag i din studieordning, tælle din point, udforme en opgørelse og vedlægge dokumentation i form af uddrag fra din studieordning.

Prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København eller Aalborg, herunder kendskab til det sociale arbejdes felt
 • Opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav