Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Adgangskrav

For at komme ind på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde skal du have en relevant bacheloruddannelse. Direkte adgangsgivende uddannelser er:

Bacheloruddannelser

 • Antropologi (KU, AU, AAU)
 • Bachelor i International Humanities (RUC)
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie og socialvidenskab (RUC)
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Offentlig administration (politik og admin) (RUC)
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration (AAU, RUC)
 • Psykologi + arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab (RUC)
 • Pædagogik med hum. Bachelortilvalg (KU)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation + sundhedsfremme + Psykologi (RUC)
 • Religionsvidenskab med psykologi tilvalg (KU)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsfag med retorik tilvalg eller, psykologi tilvalg (AU)
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab (RUC)
 • Socialvidenskab og Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, (RUC)
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Social Psychology of Everyday Life+Kultur- og sprogmødestudier + Kommunikation (RUC)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (AAU, KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration

Proffesionsbacheloruddannelser

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrådgiveruddannelsen i NUUK
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Diakoni og social pædagogik
 • Lærer uddannelsen
 • Pædagog og lærer
 • Kristendom, kultur og kommunikation

For ikke-nordiske ansøgere kræves bestået studieprøven i dansk.

Hvis din uddannelse ikke opfylder adgangskravene

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til kandidatuddannelsen i socialt arbejde.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlag.
Dette betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der søges om optagelse på uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Socialt Arbejde i Aalborg: adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Aalborg er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i Aalborg.

Der udbydes 50 studiepladser.

socialt arbejde i københavn: Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i København.

Der udbydes 100 studiepladser.

Du skal i din ansøgning vedhæfte nedenstående:

 • En obligatorisk opgave 5.500 anslag - se nedenstående
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Hvis du har afsluttet din uddannelse, skal du vedlægge dit eksamensbevis samt studieordning

Krav til opgaven

Vælg et socialt problem som du synes er centralt i dag.

 1. Argumenter kort for hvorfor du har valgt dette problem. Beskriv problemet fra flere perspektiver. Herunder hvordan det relaterer sig til socialt arbejde
 2. Beskriv hvordan du kan undersøge problemet (design og metode)
 3. Hvilke udfordringer forventer du vil opstå i undersøgelsen af problemet?

Opgavens længde må max være 5.500 anslag (eksklusiv referencer)

Bedømmelseskriterier for opgaven

 • Problemafgrænsning og - valg, herunder kendskab til socialt arbejde, sociale problemer og socialpolitik (punkt 1)
 • Metodiske kompetencer (punkt 2)
 • Refleksivitet (punkt 3)
 • Analytiske færdigheder og argumentation (hele opgaven)
 • Skriftlige færdigheder (hele opgaven)

Prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Karakter gennemsnit fra den adgangsgivende bacheloruddannelse:
 • Opgavens kvalitet: 1-20 point for hvert bedømmelseskriterium, dvs. højest 60 point, lavest 3 point.

Hvis opgaven ikke uploades/afleveres får man 0 point.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav