AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Service Systems Design, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Service Systems Design på AAU-Cph består af fire semester, i alt to år. Nedenfor er beskrevet indholdet på de fire semestre. På nær 4. semester, hvor du skal bruge al din tid på dit speciale, består hvert semester af en række kurser samt et semesterprojekt, som laves i grupper. Der er både valgfri og obligatoriske kurser. På den måde har du mulighed for at skræddersy din profil efter dine egne ønsker og præferencer. På 3. semester har du mulighed for udlandsophold eller projektsamarbejde med en ekstern partner.

Se også studieordningen for kandidatuddannelsen i Service Systems Design. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Services som interaktion

I dit 1. semesterprojekt skal du og din projektgruppe lave en analyse af et produkt eller en service, hvor I fokuserer på interaktionen mellem brugerne og produktet / servicen, menneske og teknologi samt maskine-maskine. Gennem dette projektarbejde vil du stifte bekendtskab med tids- og interaktionsperspektiver i forbindelse med service, og du skal lære at anvende de rigtige metoder og værktøjer til at organisere tidssekvenser og interaktion i serviceløsninger, som inkorporerer faktorer såsom kultur og adfærd.

Kurser på 1. semester

  • Brugeroplevelse af serviceinteraktion

På dette kursus vil du lære at researche, analysere, lave prototyper og konceptualisere designs, hvor du inddrager alle systemets aspekter inkl. sociale og kulturelle kontekster i forbindelse med brugen af et bestemt design. Du opnår indgående viden om brugerinddragelse i designprocessen langt ud over traditionelle metoder såsom usability lab testing. Kurset introducerer dig desuden til anvendelse af multimodale metoder og interaktionsdesign inden for områder såsom surface computing, pervasive computing samt social and mobile computing mm.

  • Design af produkt-servicesystemer

Her får du viden og metodologiske værktøjer til analyse af eksisterende services samt udvikling af nye services. Kurset giver dig et overblik over analytiske metoder til at forstå og implementere brugerbehov samt designmetoder til styring og organisering af tids- og interaktionsbaserede elementer i services.

  • Programmering til service

Formålet med dette kursus er at integrere eksisterende viden om programmering, som er nødvendig for at forstå programmeringssprog og (til en hvis grad) for at kunne arbejde med de mest almindelige applikationer, med interaktionsdesign og digitale enheder, som bruges på serviceplatforme.

2. semester; services som systemer

På 2. semester går vi et skridt videre i projektarbejdet, når vi tilføjer hands-on erfaring med design af komplekse services baseret på modulære platforme, hvor aktører og kompetencer defineres klart, organisatoriske og interaktive aspekter planlægges, og brugerinvolvering planlægges og understøttes. Dette projektmodul giver dig erfaring med et distribueret systems egenskaber og struktur, og du vil blive fortrolig med teknikker, der understøtter deltagelse af folk med forskellige baggrunde, evner og kulturer, som skal integreres i en serviceplatform sammen med tekniske komponenter.

Kurser på 2. semester

  • Styring af computing infrastruktur

Formålet med dette kursus er, at du udvikler en forståelse for alle tekniske og ikke-tekniske elementer, som bruges i produktionen af gode services.

  • Brugerinvolvering og social innovation

Dette kursus giver dig avanceret viden og metoder til at interagere med brugere og involvere dem i designprocessen. Du vil lære om metoder og teknikker ud fra forskellige sammenhænge, og du vil lære at bruge dem til at stimulere og understøtte brugernes deltagelse samt til fortolkning af deres behov, natur og væremåder ift. deres sociale og kulturelle baggrunde.

  • Services, repræsentation og prototyping

Gennem dette kursusmodul vil bl.a. du lære hvordan du skal bruge narrative (fortællende), visuelle og multimodale teknikker til at formidle en service.

3. semester; Projekt i samarbejde med ekstern partner, praktik- eller udlandsophold

Som semestrets titel afslører, kan du på 3. semester vælge at tage et udlandsophold eller lave et projektsamarbejde med en ekstern partner i Danmark eller i udlandet, og med udlandsophold menes et studieophold på et universitet i udlandet. Læs mere om udlandsophold her. Du kan også vælge at lave et projekt, hvor du laver en teoretisk uddybelse af et emne eller en sag.

Hvis du vælger at indgå i et projektsamarbejde med en virksomhed eller projektet med teoretisk uddybelse, skal du samtidig følge ét kursus på AAU i løbet af semesteret:

  • Strategi og forretning i servicesektoren

Dette kursus har til formål at give dig avanceret viden om teorier og metodologiske redskaber til analyse, og du vil blive præsenteret for innovative forretningsmodeller til servicefirmaer. Der fokuseres på entrepreneurship, især produktservicesystemer. Disse teorier vil blive anvendt på cases, således at man kan se, hvordan de kan virke i praksis.

Du har også mulighed for at vælge et kursus fra en anden uddannelse, hvis du finder et, som du mener, vil kunne bidrage positivt til den profil, du ønsker. Et sådant kursus skal altid godkendes på forhånd af Studienævnet for Medieteknologi på AAU.

4. semester; Speciale i Service Systems Design

Der gives ingen kurser på 4. semester, da du her skal bruge al din tid på at arbejde med dit kandidatspeciale, som laves alene eller i en gruppe.

Når du er færdig med 4. semester, er du cand.scient. i Service Systems Design.

studerende fortæller

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde