AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Service Systems Design, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Service Systems Design på AAU-Cph:

Der er desuden krav om engelsk på minimum B-niveau.

Andre bacheloruddannelser inden for eksempel design, arkitektur og humanistisk informatik kan også være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Service Systems Design. Optagelse kan ske på baggrund af en vurdering en faglig, individuel vurdering hos Studienævn for Medieteknologi.

  1. Der foretages ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlaget. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Se også uddannelsens studieordning.

*Bemærk venligst at bacheloruddannelsen i Medialogy i Esbjerg lukker for optag fra og med 2015. Bachelorer i Medialogy fra AAU Esbjerg har adgang til kandidatuddannelsen i Service Systems Design i København på lige fod med bachelorer i Medialogy fra Aalborg og København.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Service Systems Design. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge

  1. Opnåede karakterer på de kurser, der er bestået på bacheloruddannelsen ved bedømmelsestidspunktet
  2. En begrundet ansøgning på én side, hvori du beskriver din motivation for at studere Service Systems Design på AAU samt din viden om uddannelsen.
  3. Relevante aktiviteter, som kan dokumenteres, f.eks. erhvervserfaring fra virksomheder, der beskæftiger sig med service design.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse