AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Samfundsfag, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Samfundsfag tager 2 år, dvs. 4 semestre:

1. semester. Sidefag
2. semester. Sidefag + valgfag på Samfundsfag
3. semester. Samfundsfag
4. semester. Speciale

Hvis du vælger at læse et sidefag udenfor det samfundsvidenskabelige område, forlænges sidefaget med et semester.

På kandidatuddannelsens 1. semester følger du undervisning på dit sidefag.

På kandidatuddannelsens 2. semester afslutter du de sidste kurser på dit sidefag. Samtidig begynder du igen at følge kurser på Samfundsfag. Her vælger du selv, om du vil følge valgfag indenfor et af samfundsfags områder: Samfundsøkonomi, Sociologi, Politologi eller International politik eller du kan vælge at tilrettelægge et flerfagligt projekt, hvor der indgår både faglige elementer fra samfundsfag og fra sidefaget.

På kandidatuddannelsens 3. semester skal du følge tre kurser:

 • Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering
 • Pædagogik og samfundsfagsdidaktik
 • Politisk kommunikation og deltagelse i forandring

Politisk kommunikation og deltagelse er et af kandidatuddannelsens kerneområder. Det er et område i rivende udvikling og dagligt ligger vi øre til fx interesseorganisationers eller politiske partiers spin. Derfor tager dette fag udgangspunkt i behovet for at kunne forholde sig kritisk til den politiske kommunikation. Som studerende lærer du at analysere og identificere forskellige former for politisk kommunikation. Du bliver i stand til at vurdere, hvilke konsekvenser denne kommunikation har for demokratiet og politikdannelsen, samt til at identificere centrale kommunikations- og deltagelsesprocesser. Et vigtigt emne i dette kerneområde er mediernes rolle og fx den kommunikation, der foregår mellem politikerne/de politiske myndigheder og borgerne.

Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering giver dig en introduktion til det internationale system og de aktører, strukturer, institutioner og processer, som eksisterer der. Fokus er på at analysere globalisering og regionalisering i forhold til det internationale system. I kurset indgår teorier og problemstillinger om international politisk økonomi, international politik, EU og udviklingsteori.

Pædagogik og samfundsfagsdidaktik er en kursusrække, hvor der lægges vægt på teorier, der giver dig viden om, hvordan du bedst kan give viden fra dig i en undervisningssituation, men også hvordan andre mennesker modtager viden. Du får så at sige redskaber, du konkret vil kunne bruge i en undervisningssituation på fx ungdomsuddannelserne.

På kurset kommer du omkring emner som fx:

 • Læring og kompetenceudvikling
 • Almen og samfundsdidaktik
 • Klassisk og anvendt pædagogik

I forlængelse af dette kursus har du mulighed for at komme i en minipraktik af 1-2 ugers varighed inden for gymnasie/hf-området.

Kandidatuddannelsens 4. semester bruges til at skrive speciale. Dette er en større rapport, der i dens form minder om de projektrapporter, du har udarbejdet på de tidligere semestre. Dog er specialet mere omfangsrigt og har en mere dybdegående karakter. Dit specialeemne skal være inden for et eller flere af samfundsfags hovedområder.

Eksempler på specialer:

 • Køn, identitetsdannelse og ungdomskulturer i det senmoderne samfund
 • Massemediernes magt: Illusion eller demokrati?
 • Krigen mod terror
 • Aktivering og medborgerskab

Læs studenterprojekter i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsfag (centralt fag)

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.