Forskning
Samarbejde

Samfundsfag, Kandidat

Fagligt indhold

kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag 
- opbygning og struktur

Kandidatuddannelsen varer to år svarende til 4 semestre. Du veksler mellem at være på dit sidefag og dit centrale fag.

1. semester. Sidefag
2. semester. Sidefag + Samfundsfag
3. semester. Samfundsfag og herunder valgfag
4. semester. Speciale

Hvis du vælger at læse et sidefag udenfor det samfundsvidenskabelige område, forlænges sidefaget med et semester.

Igennem uddannelsen får du 

 • Viden om international politik, sociologi, videregående forskningsdesign og pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation til samfundsfag som gymnasiefag
 • Færdigheder i at kunne lave dybdegående undersøgelser af samfundsrelevante problemstillinger, anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder samt formidle viden på en systematisk og struktureret måde
 • Kompetencer til at løse udrednings-, analyse-, kommunikations- og undervisningsopgaver, til at deltage i kommunikations-, udviklings- og projektarbejde, til at samarbejde med andre faggrupper - og til at uddanne dig videre, herunder som forsker.

semestre og indhold

På 1. semester følger du undervisning på dit sidefag svarende til 30 ECTS.

2. semester afslutter du de sidste kurser på dit sidefag svarende til 15 ECTS. Samtidig begynder du igen at følge kurser på Samfundsfag (15 ECTS):

 • Nyere sociologisk begrebsdannelse og aktuelle problemstillinger (5 ECTS)
 • Projektarbejde: Nyere sociologisk begrebsdannelse og aktuelle problemstillinger (10 ECTS)

På 3. semester skal du følge tre kurser:

 • International politik (10 ECTS)
 • Samfundsfagsdidaktik og pædagogik (5 ECTS)
 • Aktuelt undersøgelsesdesign (5 ECTS)
 • Valgfag (10 ECTS):
  Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger eller
  Projektorienteret forløb

På 4. semester skal du skrive dit speciale (30 ECTS)​

Læs studenterprojekter i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsfag (centralt fag)

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.