Forskning
Samarbejde

Samfundsfag, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen Samfundsfag:

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

  • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Aalborg Universitet 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

  • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Københavns Universitet 
  • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Roskilde Universitet
  • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Syddansk Universitet
  • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Århus Universitet

Adgangskrav for optagelse på uddannelsen som sidefag

Optagelse på kandidatuddannelsen med samfundsfag som sidefag forudsætter en bacheloruddannelse med samfundsfag som sidefag.

  • Samfundsfag i kombination med et sidefag

Se også uddannelsens studieordning og find oplysninger om fagudbud på AAUs gymnasielæreruddannelser her
 

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav