AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Robotics, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Robotics på Aalborg Universitet består af fire semestre, hvor du arbejder med gradvist mere komplicerede emner.

Se også studieordningen for kandidatuddannelsen i Robotics. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.
 

1. semester; Avanceret Mobilrobotik

På 1. semester er der tre kurser og et projektmodul.

Robotnavigation

Et mobilt robotsystem skal kunne navigere i sit miljø. På dette kursus lærer du, hvordan en robot kan lokalisere sig selv via en kombination af sensorer, planlagte ruter og kurs for at undgå forhindringer.

Robot mobility

Mobile robotter bruger deres motorer og sensorer til at bevæge sig rundt. Dette kursus fokuserer på teorier og metoder til modellering, simulering og styring af mobile robotsystemer.

Avanceret robotperception

Et robotsystem skal være klar over, hvilken kontekst det navigerer i, for eksempel objekter og mennesker i dets nærhed. Du lærer gennem dette kursus, hvordan man bruger computervision og mønstergenkendelsesmetoder til at vurdere typen af objekter i omgivelserne og hvor mennesker i nærheden befinder sig.

1. semesterprojekt: Avanceret mobilrobotik

Mobile robotter er en central robottype. Et mobilt robotiksystem har behov for fremdrift, og det skal kunne registrere og tage beslutninger. Gennem projektarbejdet på 1. semester lærer du, hvordan man analyserer og implementer disse egenskaber i en mobil robotik-applikation.

Du vil desuden lære om bl.a. terminologien inden for mobilrobotik, normale strategier for registrering samt styring af mobile robotsystemer. Gennem projektarbejdet skal du demonstrere, at du er i stand til at udvælge relevante teorier, metoder og værktøjer inden for mobilrobotik og sammenfatte disse i en ny kontekst med det formål at producere ny viden og nye løsninger.


2. semester; samarbejdende robotter

På 2. semester fortsætter vi modellen med tre kurser og et projektmodul.

Objektmanipulation og opgaveplanlægning

Et robotsystem skal kunne manipulere objekter i dets omgivelser for at kunne udføre en bestemt opgave. I dette kursus går vi i detaljer med metoder til modellering, planlægning og styring af sådanne opgaver, inkl. samarbejdende robotter. Vi vil især fokusere på torsionskraft og impedansstyring. Du vil også blive introduceret for metoder til automatisk planlægning af sekvenser af grundlæggende styring med det formål at gøre robotten i stand til at løse sværere opgaver.

Menneske-robot interaktion

Interaktionen mellem mennesker og robotter er af afgørende betydning for samarbejdende robotter. Dette kursus fokuserer på forståelse af grundbegreberne i human perception, interaktionsegenskaber samt hvordan man anvender dette sammen med teknologi med det formål at få samarbejdende robotter til at løse deres opgaver rigtigt.

Menneskelig bionics

Regulerbare biomekaniske enheder, som tilføjes eller kombineres med den menneskelige krop, har et potentiale til at forbedre og berige hverdagen for mennesker. Dette kursus handler om at forstå hvordan sådanne systemer kan designes, implementeres og evalueres. Du lærer om bionics med fokus på robotter til menneskelig assistance eller rehabilitering.

2. semester projekt: Samarbejdende robotter

Samarbejdende robotter er designet til at kunne arbejde sammen med mennesker. Formålet med projektet på 2. semester er, at du opnår kernekompetencer inden for emnet samarbejdende robotter og herigennem bliver i stand til at analysere, designe og implementere robotsystemer, som interagerer og/eller integrerer med mennesker.


3. semester; fem forskellige muligheder

På 3. semester kan du sætte dit forløb sammen på fem forskellige måder. Der udbydes to kurser i løbet af semestret, som kan inkluderes i tre af de fem forløb. Se nedenfor for nærmere beskrivelser.

Kurserne

Readings in Robotics

Formålet med dette kursus er at give dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at udføre forskning inden for robotteknologi. Kurset har en praktisk tilgang og fokuserer på de fagligheder, du skal bruge som forsker. Du vil udforske de nyeste teorier og teknikker gennem for eksempel præsentation af artikler, gentagelse af eksperimenter mv. ved at analysere et udvalg af forskningstekster, som er grundlæggende for robotteknologi.

Innovativ entreprenørskab

Robotteknologi er et område, som karakteriseres ved et højt niveau af innovation og entreprenørskab. På dette kursus vil du lære om det grundlæggende inden for innovationsbaserede entreprenante processer og forretningsmodeller, og herigennem lærer du at udarbejde en business case til en opstartsvirksomhed.

Mulighed A: Projekt i kontekstuelle robotter + de to kurser

Et avanceret robotsystem vil altid være integreret i en bestemt kontekst. I projektarbejdet introduceres du til forskellige kontekster og tilegner dig herigennem et mere helhedsorienteret tankegang. Du lærer at udvælge relevante avancerede metoder inden for kontekstuelle robotter og sammentænke dem i en ny kontekst med det formål at skabe ny viden og nye løsninger.

Mulighed B: Projekt in praktisk entreprenørskab + de to kurser

I dette projektarbejde vil du lære at udvikle entreprenant praksis og konceptuelle løsninger ved at kombinere teorier inden for innovation og/eller entreprenørskab med empirisk indsigt.

Mulighed C: Virksomhedsophold

Et virksomhedsophold betyder, at du tilbringer hele dit 3. semester på en virksomhed. Både virksomheden, din AAU-vejleder og Studienævnet for Elektronik og IT skal godkende planen og den endelige aftale. Desuden skal opholdets arbejdsmængde svare til de 30 ECTS-point, som et semester indeholder.

Mulighed D: Læs dit 3. semester på et andet universitet – i Danmark eller udlandet

Aalborg Universitet samarbejder med en række universiteter over hele verden. Du har derfor muligheden for at tilbringe dit 3. semester på et andet universitet; enten i Danmark eller udlandet

Mulighed E: Langt afgangsprojekt + de to kurser

Du kan også vælge at påbegynde dit speciale allerede på 3. semester, kaldet ”langt afgangsprojekt”. Hvis du vælger denne mulighed, skal dit speciale indeholde eksperimenter, og det skal godkendes af Studienævnet for Elektronik og IT. Som ved de andre fire muligheder skal din arbejdsbelastning svare til 30 ECTS.


4. semester; Speciale

På 4. semester skal du enten fortsætte arbejdet med dit speciale fra 3. semester, eller du skal påbegynde dit speciale, som skal afleveres og forsvares i slutningen af semestret.

Du specialiserer dig i et emne, som du har særlig interesse for, og du udarbejder dit speciale enten alene eller i en gruppe sammen med to-tre medstuderende.

Der udbydes ikke kurser på 4. semester, da du her skal bruge hele tiden på at udarbejde dit speciale.

Når du er færdig med dit speciale, er du civilingeniør i Robotics.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde