Forskning
Samarbejde

Risk and Safety Management, cand.tech.

Job & karriere

Job & karriere

Nyhed: Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg

"Med de kompetencer jeg har fået gennem uddannelsen kunne jeg se mig selv ved hvilken som helst virksomhed, hvor der er et behov for medarbejdere med særlig viden inden for sikkerhedsledelse og risikostyring"

Jacob Ovesen, studerende

Med en kandidatuddannelse som cand.tech. i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) kan du få arbejde som fx

 • Risikoanalytiker
 • Arbejdsmiljøkoordinator
 • Projektleder inden for eksempelvis olie- og gassektoren, bygge- og anlægssektoren, transportsektoren eller den offentlige sektor

Du har kompetencer til at kunne identificere risici forbundet med virksomhedens operationer, til at analysere risici og til at komme med forslag til at reducere eller undgå risiko i henhold til både lovgivning og relevante standarder inden for området.

Du vil også kunne opstille mulige krisescenarier i forbindelse med operationer samt udarbejde planer til håndtering af sådanne situationer. Derudover vil du også kunne arbejde med udarbejdelse og implementering af procedurer for håndtering af sikkerhed og sundhed i forbindelse med risikofyldte operationer.

Konkrete eksempler på risikoscenarier kan være:

 • Sammenstyrtning af en bygning eller en bro
 • Olieudslip eller brand ved boreplatform
 • Montering og afmontering af dele til vindmøllegeneratorer i vindmølleparker
 • Kemisk uheld i medicinalvirksomhed under transport eller fremstilling af et lægemiddel

”GENNEM PROJEKTERNE HAR MAN YDERMERE ET RIGTIGT TÆT SAMARBEJDE MED SINE UNDERVISERE, SOM ER MED TIL AT GØRE SAMARBEJDET MED ERHVERVSLIVET MEGET BEDRE, DA MAN HAR NOGEN, DER KAN GUIDE OG LEDE EN PÅ RETTE VEJ”

KEAN HANSEN, STUDERENDE

Området inden for sikkerhed og risikostyring forventes at være præget af kraftig vækst i fremtiden. I en nylig markedsundersøgelse blandt virksomheder i de ovennævnte brancher svarede 94% af de adspurgte virksomheder, at de forventer en stigning i antallet af beskæftigede inden for området.

Med en kandidatuddannelse i Risk and Safety Management bliver du derfor del af et område, der vil være præget af vækst og udvikling i fremtiden, og mulighederne for at gøre karriere enten i Danmark eller i udlandet er dermed store.


 

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her