Forskning
Samarbejde

Risk and Safety Management, cand.tech.

Studerende fortæller

Studerende fortæller

”Ved brug af Aalborg-modellen for problem baseret læring (PBL) lærer du at komme ind til kernen af problemerne og analysere dig frem til en mulig løsning”

motivation for uddannelsen

"Jeg valgte at søge ind på uddannelsen i Risk and Safety Management for at videreudvikle mine kompetencer i anvendte risikomodeller, særligt inden for tekniske risici. Jeg har en professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement og denne kandidatuddannelse var det naturlige næste skridt for mig. Jeg blev grebet af den profil, som uddannelsen havde, de udbudte fag og dér, hvor jeg gerne vil hen med uddannelsen.

Jeg valgte netop denne uddannelse for at opnå større indsigt i de mere tekniske brancher og deres risikoarbejde. I begyndelsen var jeg overbevist om, at jeg skulle arbejde offshore med olie/gas; men jeg er gennem uddannelsen blevet klogere på mig selv og hvad jeg virkelig interesserer mig for. Jeg drømmer om at blive den næste HSE Manager for en virksomhed med integreret risk management, hvilket uddannelsen også retter sig mod. Uanset hvilken retning man vælger at målrette sine projekter til, er hele sikkerhed- og risikostyringsområdet en branche i stor vækst, både nationalt og internationalt.

Uddannelsen har givet mig konkrete værktøjer til at identificere, analysere og vurdere risici i systemer, så beslutningstagere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det er spændende, at følge den nyeste forskning på området og overføre det til andre områder og dermed skabe nye løsninger på problemer. Jeg har på uddannelsen fået muligheden for at fordybe mig i emner og anskue problemet såvel som løsningerne fra forskellige perspektiver. Det teoretiske grundlag fra litteraturen og undervisningen er blevet udfordret i projekter og gruppearbejde. Tilgangen har gjort mig endnu mere metodestærk og analytisk. Kombinationen af teoretisk forståelse og projekt orienteret problem baseret læring på uddannelsen har givet mig et stærkt fundament, som jeg bygger videre på. Jeg kan analysere komplekse problemstillinger, hvilket giver mig de bedste forudsætninger til mit fremtidige professionelle arbejdsliv."

Projektarbejde

"Gennem projektarbejdet overfører du teori fra undervisningen på praksis problemer. Ved brug af Aalborg-modellen for problem baseret læring (PBL) lærer du at komme ind til kernen af problemerne og analysere dig frem til en mulig løsning af problemet. Selvom projektet måske ikke ender, som du oprindeligt havde tiltænkt det, så vil du med PBL-tilgangen opnå en forståelse af, hvordan lignende problematikker i fremtiden kan undgås eller overkommes.

Du har som studerende ansvar for din egen læring og kan tilpasse projekterne undervejs, således at du i høj grad er med til at selv præge hvilken retning, du gerne vil gå i. Semesterprojekterne kan både være tilfredsstillende og samtidig enormt hårde; de giver mulighed for fordybelse og refleksion samtidig med at gruppearbejdet og deadlines kan presse dig.

Der er stor variation i projekterne. Mit første projekt undersøgte sandsynligheden for at en tankskibsulykke i Spanien med et stort olieudslip i 2006 kunne gentage sig i 2016, og hvilke tiltag der var iværksat til at undgå lignende ulykker. På andet semester udviklede vi en innovativ interessentanalyse med fokus på hvordan interessenter udgør en stor usikkerhed for projekter, og afprøvede modellen på fremtidens elnet i Danmark. På det tredje semester undersøgte vi kritiske faktorer ved en hospitalsevakuering og testede computersimuleringer af hospitalsevakueringer i samarbejde med et sygehus og brandvæsnet. Mit nuværende og afsluttende projekt, specialet, undersøger hvad validitet i risikoanalyser er, og hvilke konsekvenser det har for risikovurdering af danske risikovirksomheder."

Esbjerg som studieby

"Esbjerg er langt væk, men det har også fordelen af at der eksisterer mange relevante industrier og virksomheder der. Jeg er blevet positivt overrasket over det høje aktivitetsniveau i byen og de mange tilbud for studerende. Jeg har under hele uddannelsen boet i Greve på Sjælland med min kæreste og samtidig lejet en lejlighed i centrum af Esbjerg. Jeg har overnattet et par nætter om ugen i Esbjerg og benyttet togtiden til studieforberedelse, så jeg har hele tiden følt, at jeg har fået det bedste ud af pendler- og studielivet."

 

Josefine Sørensen, studerende på Risk and Safety Management