Forskning
Samarbejde

Risk and Safety Management, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”DEN PROBLEMBASEREDE LÆRINGSMETODE, SOM ER KENDETEGNET VED AALBORG UNIVERSITET, ER EN FANTASTISK MÅDE AT STUDERE PÅ, FORDI DER STILLES KRAV TIL, AT MAN KAN ARBEJDE I GRUPPER”

Kean Hansen, studerende

På cand.tech.-uddannelsen i Risk and Safety Management (Sikkerhed og Risikostyring) kommer du til at arbejde med ingeniørfaglige områder inden for sikkerhed og risikostyring. Du kommer til bl.a. til at arbejde med sandsynlighedsberegninger, risikoanalyser, simulering og håndtering af nødsituationer samt sikkerhed og sundhed på arbejdspladser.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til samarbejde med eksempelvis offshore-, energi-, transport-, bygge- og anlægssektoren gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virkelige udfordringer.

På 1.-3. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

"KURSERNE PÅ DE FORSKELLIGE SEMESTRE GIVER EN DE NØDVENDIGE VÆRKTØJER TIL AT ANSKUE FORSKELLIGE PROBLEMATIKKER PÅ ET HAV AF FORSKELLIGE MÅDER"

JACOB OVESEN, STUDERENDE

1. SEMESTER

1. semester handler om den lovgivning, som bygge- og anlægsprojekter er underlagt samt de forskellige industristandarder, der er gældende på det givne område. I projektarbejdet kommer du til at beskæftige dig med, hvordan de forskellige lovkrav har indflydelse på bygge- og anlægsprojekter herunder de muligheder og restriktioner, som de medfører.

PROJEKT

 • Industry Standards and Legislation (15 ECTS)

KURSER

 • Systems Engineering (5 ECTS)
 • Applied Statistics and Probability Theory (5 ECTS)
 • Risk Analysis (5 ECTS)


2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med risikoanalyse og risikostyring. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med, hvordan man opstiller og vælger mellem alternativer til en nuværende løsning baseret på risikoanalyser.

PROJEKT

 • Risk Analysis and Management (15 ECTS)

KURSER

 • Risk Management (5 ECTS)
 • Decision Making (5 ECTS)

Valgfag:

 • Risk Communication (5 ECTS)
 • Maintenance Management (5 ECTS)
 • Integration of Risk, Resilience and Sustainability (5 ECTS)

"Samarbejdet med en virksomhed medfører, at man får en indsigt hvordan de metoder man kender fra skolebænken egentlig anvendes i praksis. Heldigvis viser det sig oftest, at det meste af det man lærer er det der i større eller mindre grad anvendes i praksis"

Jacob Ovesen, studerende

3. SEMESTER

På 3. semester er der fokus på den operative del af risikostyring i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. I projektarbejdet kommer du til at beskæftige dig med, hvordan man kan bruge risikostyring til at forhindre og håndtere de nødsituationer, der kan opstå i forbindelse med udførelsen af et bygge- eller anlægsprojekt.

PROJEKT

 • Operational Risk Management in Projects (15 ECTS)

KURSER

 • Simulation of Emergencies (5 ECTS)
 • Emergency Management (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Risk and Reliability in Engineering/ Health and Safety Management


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Dette projekt er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt for dig at specialisere dig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med, ved at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)


MERE INFO OM risk and safety management?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM DINE job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde