AAU logo

Revision, cand.merc.aud

Højt fagligt niveau og let at overføre til praksis

Tobias Grosen Friis Holm, Revision, 3. semester 2017. Arbejder som Assistant Associate hos PricewaterhouseCoopers.

Tobias Grosen Friis HolmHvorfor valgte du studiet?

Inden jeg søgte ind på min kandidat, undersøgte jeg diverse jobopslag på jobindex, for på den måde at få en ide om, hvad man kunne søge af jobs som cand.merc. Her kunne jeg se, at ved de jobs, som jeg umiddelbart fandt interessante, der søgte virksomhederne en cand.merc.aud, cand.merc.jur eller lign. cand.merc. Dette var derfor en af bevæggrundene for, at jeg valgte cand.merc.aud fremfor f.eks. cand.merc. i Økonomistyring. Derudover havde jeg fået studiejob ved PricewaterhouseCoopers pr. 01/09/2016, hvorfor cand.merc.aud var et oplagt valg for mig.

 

Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til?

Jeg vil bruge min uddannelse til at gøre karriere indenfor revisions- og skattebranchen. Med en cand.merc.aud er det min opfattelse, at man har mulighed for at besidde mange forskellige jobs. Det kan være som f.eks. revisor eller skattekonsulent i et revisions/konsulenthus, medarbejder hos SKAT, regnskabsmedarbejder i økonomiafdeling eller lign. På sigt er der ligeledes mulighed for at blive regnskabschef etc.


Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

STX-baggrund (naturvidenskabelig), HA-almen (Aalborg universitet).


Hvor stor er arbejdsbyrden?

Arbejdsbyrden kan være svær at definere, i og med det er individuelt, hvor meget man behøver at læse, og hvad ens ambitionsniveau er.

Ift. HA-almen er pensum større, men man har til gengæld knap så mange undervisningstimer (op mod 25% af forelæsningerne er E-forelæsninger, hvor underviserne har indtalt speak til et powerpoint, og de studerende har dermed mulighed for at se den hjemmefra, når det passer ind i kalenderen). Dette giver en stor fleksibilitet for de studerende, der arbejder ved siden af fuldtid såvel som deltid.

Da jeg samtidig arbejder et sted mellem 15-25 timer (i perioder 30+ timer), er det ikke altid muligt at nå igennem hele pensum, men det opvejes af den erfaring, man får fra arbejdet.


Hvordan ser en normal uge på studiet ud? Hvordan er forelæsningerne og eksamenerne fordelt på semestret?

De første to semestre er uden tvivl der, hvor der er flest forelæsninger og fag (fire fag pr. semester). Der er desuden Rådgivning 1+2, hvor der ingen forelæsninger er, men tre delrapporter, som skal udarbejdes i grupper og afleveres i løbet af semestret (gruppearbejde kan efter min erfaring tage en del tid).

Da ca. halvdelen af de studerende på CMA er personer, som har fuldtidsjob ved siden af, forsøger man at imødekomme dette ved at placere forelæsningerne på de samme dage. Dvs. forelæsningerne er minimum tre timer. Og der er aldrig uger, hvor der er forelæsninger hver dag.

Eksaminer er primært placeret i hhv. december/januar for efterårssemester, og maj/juni for forårssemester.(med en enkelt undtagelse, da eksamen i revision 1 ligger i starten af november på 1. semester).

På 3. semester skal man have 15 ECTS-valgfag. Her udbydes langt størstedelen som E-valgfag. Dvs. der ikke er nogen fysiske forelæsninger, men i stedet powerpoint med indtalt speak. Jeg valgte selv at tage 10 ECTS som summerschool, dvs. med e-forelæsninger i august efterfulgt af en eksamen i midten af september.


Hvad er det bedste og værste ved studiet?

Det bedste ved studiet er, at det faglige niveau blandt de studerende såvel som undervisere er højt. Og det, man bliver undervist i, er let at overføre til praksis.

Det ”værste” ved studiet er, at der ikke er det samme studiemiljø som på andre studier.(skyldes sammensætningen mellem fuldtidsstuderende og deltidsstuderende med fuldtidsarbejde).


Har du et godt råd til nye studerende?

Jeg vil anbefale nye studerende at søge studiejob ved et af de mange revisionshuse, SKAT eller lign. Det giver en meget bedre forståelse for det, man bliver undervist i. Det er mit indtryk, at langt de fleste på studiet har en eller anden form for studierelevant arbejde ved siden af.