AAU logo

Revision, cand.merc.aud

Et utroligt fleksibelt studie

Anna Louise Trudslev, Revision, 1. semester 2017.

Anna Louise TrudslevHvordan er det at gå på studiet?

Jeg synes, det er godt. Er utrolig glad for mit valg af dette studie. Det er utroligt fleksibelt, idet forelæsningerne er lagt sammen på så få dage om ugen som muligt, og dermed er det ideelt at have et studierelevant arbejde ved siden af.


Hvorfor valgte du studiet?

Jeg valgte studiet, da jeg fandt det mest interessant. Valget stod mellem kandidaten i Økonomistyring eller kandidaten i Revision, men hældte altid mere til Revision end Økonomistyring, og efter et introduktionsarrangement til kandidaten i Revision blev mit valg afgjort.


Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til?

Jeg vil gerne bruge uddannelsen til at finde ud af, om det at være revisor er noget for mig. Dog er det sådan, at uddannelsen er bred, hvilket vil sige, at man ikke kun kan komme ud og arbejde i revisionsvirksomheder, men også indenfor andre felter indenfor økonomi.


Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

Jeg har en bachelor i HA, Erhvervsøkonomi.


Hvor stor er arbejdsbyrden?

Arbejdsbyrden er selvfølgelig, hvad man gør den til, men den er stor. I månederne september-november skriver man tre opgaver, én i hver måned, som til sidst i december måned skal samles i en samlet rapport. Derudover skal man samtidig følge tre fag, hvor to af eksamenerne er før jul, henholdsvis i november og december.


Hvordan ser en normal uge på studiet ud?

En normal uge på studiet indebærer som regel cirka to fysiske forelæsninger og en e-forelæsning. Forelæsningerne bliver presset sammen på så få dage som muligt af hensyn til den store del af de studerende, som har fuldtidsarbejde ved siden af.


Hvordan er forelæsningerne og eksamenerne fordelt på semestret?

Generelt er forelæsningerne fordelt ud på hele semestret, dog næsten ingen i december og ingen i januar. Derudover er eksamenerne fordelt ud på den måde, at man har to eksamener inden jul og to efter. En i november og en i december, og så to i januar.


Hvad er det bedste og værste ved studiet?

Det bedste ved studiet er: At det er spændende, og alle undervisere er engageret, og man føler virkelig, at man er en del af et godt studie.

Det værste ved studiet er: At der ikke er meget af det sociale aspekt. Da studiet også har folk med fuldtidsarbejde, er der ikke særlig mange, der vægter det sociale lige så højt som eksempelvis dem, der ikke har fuldtidsarbejde ved siden af. Derfor kan man godt savne det sociale, og opbakningen er ikke så stor, når der så tages initiativ til sociale arrangementer.


Har du et godt råd til nye studerende?

Få et studierelevant arbejde. Det vil være en stor hjælp til at få en bedre forståelse af studiet, og dermed har man både det teoretiske samt praktiske aspekt. Flere læser samtidig med, at de tager en trainee, nogle starter med en trainee inden kandidaten, nogle undervejs og nogle efter.