AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Revision, cand.merc.aud

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Revision kan tages som enten en 2-årig revisorkandidatuddannelse eller en op til 4-årig erhvervskandidatuddannelse i revision, og du har i vid udstrækning mulighed for at designe præcis det forløb, som passer til din læringsstil og livsforhold i øvrigt. Følg dine interesser ved at kombinere valgfag.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 "Uddannelsesoversigt"

Uddannelsens faglige kerneområder er:

 • Rådgivning
 • Revision
 • Erhvervsret
 • Regnskab
 • Økonomistyring
 • Beskatning af personer og virksomheder


Rådgivning

Fagene rådgivning 1 og 2 indgår foreløbig alene i cand.merc.aud.-studiet på Aalborg Universitet. Faget gør dig fortrolig med den konkrete rådgivningssituation, hvor en klient i form af en virksomhed eller myndighed skal have løst nogle helt konkrete opgaver og besvaret spørgsmål inden for dit vidensområde. Du kommer med i et rådgiverteam, der får helt konkrete opgaver og spørgsmål fra ”klienten” (jeres vejleder).


Revision

Revision giver dig viden om revisionsskik, herunder de principper og metoder, der anvendes i revisionsprocessen, samt de retsregler, der regulerer udførelsen af revision. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger, som du kan følge digitalt hjemmefra, når det passer dig.


Erhvervsret

Erhvervsret giver dig konkret viden om:

 • den juridiske metode,
 • selskabsret,
 • finansieringsret og
 • insolvensret

Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger.


Regnskab

Regnskab, eller formelt ”ekstern rapportering”, giver dig viden om virksomheders aflæggelse af årsrapport mv. Der inddrages danske og internationale regnskabsstandarder samt årsregnskabsloven og EU-reglerne bag denne. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger.


Internt regnskab

Internt regnskab giver dig viden om virksomhedens interne forhold vedrørende tilrettelæggelse af økonomien, budgettering, økonomistyring, risikoanalyse, styring af it-risici mv. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger.


Skattejura

Skattejura giver dig viden om de forskellige former for direkte skatter (indkomstskat) og indirekte skatter (moms og andre afgifter). Faget har nær sammenhæng med EU-retten. Vi gennemgår både personbeskatningen og virksomhedsbeskatningen, samt hvordan udregning og opkrævning af skat foregår, samt hvad man gør, hvis SKAT og personen/virksomheden er uenige om skattens beregning og størrelse. Mellem ¼ og ½ af forelæsningerne er e-forelæsninger.


Valgfag

Følg disse ud fra dine interesser. Fagene udbydes dels som 5-ECTS-fag, dels som 10-ECTS-fag. Du skal følge to eller tre stk., så du i alt får 15 ECTS. Nogle af fagene udbydes som rene e-valgfag, som du kan følge digitalt hjemmefra, når det passer dig. Valgfagene er fx:

 • Omstruktureringer, selskabs- og skatteretligt (e-fag)
 • IT-ledelse
 • Generationsskifte
 • Transfer Pricing
 • Koncerner (e-fag)
 • Valg af virksomhedsform (e-fag)
 • Ledelses-, ejer- og revisoransvar (e-fag)
 • Kapitalmarkedets virksomheder (e-fag)
 • Finansielle virksomheder (e-fag)
 • Bedre kontrakter (e-fag)
 • IFRS SME


Kandidatspeciale

Du afslutter dit studium med en kandidatafhandling, specialet, naturligvis med kyndig vejledning fra en af de erfarne undervisere/forskere. Du vælger selv dit emne, som dog skal godkendes af din vejleder. Emnerne varierer meget.

Læs specialer skrevet af studerende på Revisorkandidatuddannelsen i AAU's projektbibliotek


Studieordning

Se studieordning for Revisorkandidatuddannelsen (2- og 4-årigt forløb)

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde