AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Revision, cand.merc.aud

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen og erhvervskandidatuddannelsen i Revision:

  • Erhvervsøkonomi (HA)
  • En dansk eller udenlandsk uddannelse, der efter en konkret vurdering svarer til en dansk HA i erhvervsøkonomi og med mindst 75 ECTS erhvervsøkonomiske eksaminer bestået, eller
  • En HD-eksamen i regnskab (HD-R) eller finansiering (HD-F), og i begge tilfælde skal du under cand.merc.aud.-uddannelsen bestå to særlige redskabsfag på hver 10 ECTS


Særlige krav vedr. Erhvervskandidatuddannelsen

For optagelse på Erhvervskandidatuddannelsen i Revision skal du ydermere kunne dokumentere:

  1. enten at have en ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme niveau svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (og beregnet på årsbasis), så den studerende vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte, eller
  2. at være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Se blanketter til dokumentation.

Se uddannelsens studieordning.
 

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads og uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om dobbeltuddannelse. Uanset at søgningen til dette studium i de senere år har været meget stor, er der også plads til dig, hvis du har lysten og evnerne.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav