AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Studiets vejleder

Studiets vejleder

Den decentrale studievejledning kan hjælpe dig med specifikke spørgsmål angående psykologistudiet.

  • Indhold og struktur på de enkelte semestre
  • Studiemiljø
  • Vægtning af undervisningsformer
  • Studieplanlægning
  • Faglige problemstillinger på uddannelsen
  • Meritoverførsel
  • Udlandsophold
  • Optagelse på kandidatuddannelsen i Psykologi

Kontakt den decentrale studievejledning for Psykologi:

Psykologi
Kroghstræde 3, rum 2.124
99220 Aalborg Øst
Telefon 9940 3115 - mail: psyk-vejl@hum.aau.dk

Se yderligere kontaktdetaljer og træffetider på Psykologis hjemmeside.

Kontakt studiet

Har du spørgsmål, som ikke hører under studievejledningen, kan du kontakte studieadministrationen på Psykologi.

Generel studievejledning om AAU's uddannelser

Generel studievejledning om AAU's uddannelser


AAU StudievejledningHer finder du masser af information om blandt andet optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse.

Du er også altid velkommen til at e-maile eller ringe til AAU Studievejledning hvis du har spørgsmål, eller har brug for en snak.

E-mail:

studievejledning@aau.dk

Telefon:

99 40 94 40
Åbningstider for telefonsamtaler: Mandag-fredag kl. 12.00-15.00

Vi har udvidet åbningstid (10-15) i følgende perioder i 2019:
Den 22. februar – 15. marts
Den 14. juni – 5. juli
Den 26. juli – 8. august.

personligt møde:

Vi kan besvare langt de fleste spørgsmål telefonisk, men du har også mulighed for at komme ind og få et personligt møde med en af vores vejledere. Da vi kun har begrænsede tider, er det nødvendigt at booke i forvejen, og vær forberedt på at du ofte skal booke i god tid.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi