AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Universitetsklinikken - Professionsprogrammet UK

Universitetsklinikken - Professionsprogrammet UK

Universitetsklinikken er en psykologisk klinik, hvor psykologistuderende fungerer som terapeuter under supervision (vejledning). 

På uddannelsen lægges der vægt på at sammentænke teori, praksis og forskning. Som studerende på Universitetsklinikkens Professionsprogram skal du arbejde som terapeut, men du får også mulighed for at få adgang til psykoterapeutisk forskningsmateriale og mulighed for selv at producere sådant materiale.

Et mål med klinikken er også at give dig som studerende selvindsigt i - og kendskab til egne reaktioner og stil i rollen som psykolog. Et grundprincip i Universitetsklinikkens professionsprogrammer er, at du som studerende først selv oplever processen fra klientperspektivet, dvs. hvor du selv er i terapi, og dernæst fra terapeutperspektivet, dvs. hvor du skal fungere som terapeut. Egenterapien betyder, at du når at gøre dig nogle erfaringer med klientrollen, inden du selv skal agere terapeut, ligesom du får lejlighed til at observere en erfaren terapeuts arbejde, før du selv skal indtræde i rollen. Egenterapien foregår i form af gruppeterapi, hvor du får mulighed for at observere andres proces, og selv deltage i processen.

Studerende optages på Universitetsklinikkens Professionsprogram på baggrund af ansøgning og optagelsessamtale.

I løbet af uddannelsen på Universitetsklinikken får du blandt andet undervisning i:

  • Anvendt psykologi inden for klinisk psykologi
  • Psykologisk testning
  • Psykologisk praksis og interventionsmetode

 

Download beskrivelse af professionsprogrammet UK (pdf)

Besøg Universitetsklinikkens hjemmeside