AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Clinic Counseling Consultation Coaching

Clinic Counseling Consultation Coaching

Professionsprogrammet C4U Clinic Counseling Consultation Coaching (CCCC) – retter sig mod at give dig som studerende en forskningsbaseret forståelse af konsulentrollen, konsultativt og klinisk arbejde. Dermed får du viden og analytiske færdigheder til refleksivt at kunne forholde dig til konsultativt og klinisk arbejde samt praktiske erfaringer med psykologarbejde såvel som træning i en række konkrete konsultative og kliniske metoder og værktøjer. Endvidere opnår du en vis grad af selvindsigt i og kendskab til egne reaktioner og stil i rollen-som-psykolog. Programmet er kun for studerende som er indstillet på at lade sig teste og øve og træne for øjnene af sit team (dvs. de andre studerende på CCCC årgangen) med fuld konstruktiv-kritisk feed-back fra underviserne med henblik på fælles læring og refleksion og som er indstillet på at møde frem til alle programmets aktiviteter. Forløbet består af en række intensive seminarer med følgende pædagogisk-didaktiske struktur, hvor nogle vigtige overskrifter er følgende:

A) Forskningsbaseret overblik

B) Træning i konkrete konsultative & kliniske metoder

C) Oplæg til anvendelse i praksis på egen hånd samt ”peer-group” learning

D) Refleksion over praksis og fremstilling af port-folio

Programmet er forskningsbaseret og samtidig praksisnært med henblik på at styrke dine kompetencer gennem konfrontationen med en række praktiske opgaver der løses under vejledning og supervision. Det være sig forberedelsen af mødet med organisationen, planlægningen af proceskonsultation og interview samt opgaver med udredning, assessment og den svære samtale. I peer-group indgår du løbende i klinisk træning gennem arbejdet med counseling og coaching. C4U har en række intensive workshop og omkring og i disse workshop uger mødes og arbejder de studerende i peer-groups og quadriller med træning af konsultative, samtale- og kliniske færdigheder.

 

Download beskrivelse af Professionsprogrammet CCCC (pdf)