AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Center for Klinisk Hverdagspsykologi – professionsprogrammet CKH

Center for Klinisk Hverdagspsykologi – professionsprogrammet CKH

Programmets genstandsfelt er normalpsykologien i bred forstand. Centret arbejder på at identificere og forstå nye belastningstilstande og udvikle nye behandlingsmetoder med fokus på en lang række forandringer i normalpsykologiske tilstande, der medfører problemer for den berørte og øger risikoen for sværere lidelser.

Gennem kombinationen af udredning, diagnostik og behandling, udvikles nye forståelser, nye fænomener identificeres, og specifikke årsagsmodeller udvikles og vurderes. Der stilles spørgsmål som: Ser vi nu en række nye psykologiske dysfunktioner som følge af en kultur og et samfund, der er markant fokuseret på selvudvikling og selvrealisering?

Parallelt med den berigede caseanalyse og udviklingen af nye diagnoser udføres klinisk forskning både som eksperimentalforskning og spørgeskemabaseret forskning. Ad den vej kan man f.eks. vurdere, om stress medfører svækkelse af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og opmærksomhed. En del af centrets opgave er også at identifisere og udvikle redskaber og tests, der kan anvendes til at målrette diagnostik og behandlinger.

Undervisning

7. semester omfatter et kursusforløb i klinisk socialpsykologi og træning i læsning og vurdering af klinisk casemateriale. Du kommer som studerende til at medvirke til aktuelle forskningsprojekter. På 8. og 9. semester gennemføres undervisningen som konferencer med fokus på både klinisk casemateriale, og aktiv/aktuel forskning i hverdagspsykologien.

Undervisningen gennemføres i overvejende grad i form af:

  • Mesterlære
  • Samtaleforløb (som alternativ til traditionelle forelæsninger )
  • Forløb der også omfatter klinisk relevant forskning

Praktik

Praktikken er ekstern, og centrets samarbejdspartnere er arbejdsmarkeds- og sygedagpengeafdelinger indenfor det kommunale område. Der lægges stor vægt på et tæt samspil mellem praktikken og det udviklingsarbejde, der finder sted på Center for Klinisk Hverdagspsykologi. Praktikken vil strække sig over en længere periode, hvor formålet er, at du som studerende kan blive involveret i sammenhængende forløb og kan gennemføre kliniske afklaringsforløb. Disse forløb vil typisk være orienteret mod problemstillinger der er af særlig interesse for de pågældende organisationer, det vil sige arbejdsløshed og problemer ved sygdomsforløb.

Formidling

CKH holder en gang om året formidlingskonference hvor studerende præsenterer deres forskning, og studerendes 9. og 10. semesterprojekter publiceres løbende på CKH's hjemmeside. Derudover vil der også blive afholdt en intern konference med centrets samarbejdspartnere.


Læs beskrivelse af professionsprogrammet CKH (pdf)