AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi

Typiske klienter inden for neuro-, udviklings- og kognitionspsykologi

Typiske klienter inden for neuro-, udviklings- og kognitionspsykologi

En kandidat fra KANUK kan arbejde med både børn, unge eller voksne. Se eksempler på typiske klientgrupper:

Typiske klientgrupper kan være børn, unge eller voksne med afgrænsede problemstillinger (fx fobier eller præstationsangst), personlighedsforstyrrelser, angst, depression eller andre psykiatriske lidelser, børn med generelle eller specifikke indlærings- og / eller sprogvanskeligheder, børn med diagnosen AD/HD, DAMP og autismespektrum, mennesker med hjerneskader, demens eller afasi m.v. Men det er også muligt at vælge at arbejde med andre problemstillinger indenfor f.eks. folkeoplysning, kulturel integration, brugervenligt produktdesign, trafiksikkerhed, smerteforskning og lignende grænseområder mellem psykologi og andre fag.