AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE)

Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE)

KHARE er et nyt professionsprogram på Psykologi og afløser det tidligere KANUK.

Klinik for handicap og rehabiliteringspsykologi beskæftiger sig med et specialområde indenfor psykologien, som fokuserer på studiet og anvendelsen af psykologisk viden og kompetencer i relation til personer med et handicap (fysiske og psykiske lidelser) eller kroniske sygdomme. Målet er at fremme sundhed og velvære, uafhængighed, valg, funktionsevner og social deltagelse (inklusion) i løbet af personens liv ved hjælp af psykologiske tilgange, interventioner og jobudvikling.

Som studerende får du viden og færdigheder til at indgå i rehabiliteringspsykologisk arbejde i forhold til personer med et handicap eller med kroniske sygdomme (fx personer med hjerneskader, autisme, demens, og lign. samt deres pårørende). Endvidere får du teoretisk, metodisk og praktisk baggrund til selv at bidrage til videre vidensgenerering og udvikling indenfor området.

Undervisningen vægter det anvendelsesorienterede samt det praksis- og forskningsforberedende og omfatte følgende forløb:

  • Introduktion til handicap- og rehabiliteringspsykologi som psykologisk praksis- og forskningsdisciplin
  • Undervisning og træning i relevante interventioner
  • Anvendelse af interventioner i rehabiliteringspsykologisk praksis (sammen med samarbejdskommune)
  • Løbende supervision på klinikforløb i praksis (Aalborg kommune)
  • Deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde

KHARE har en samarbejdsaftale med Aalborg kommune. Som studerende bliver du under supervision ansvarlig for interventionsforløb med klienter og pårørende indenfor hjerneskadeområdet samt deltager i andet arbejde til udvikling af området. Det er vigtigt at holde sig for øje, at rehabiliteringspsykologi ikke begrænser sig til hjerneskadeområdet, men kan målrettes til alle grupper af individer med et handicap eller en kronisk sygdom. Derfor vil samarbejdet med Aalborg Kommune også på sigt brede sig til andre klientgrupper og afprøvning af rehabiliteringspsykologiske interventioner som f.eks. dyreassisteret terapi til børn/voksne med autisme.

FORSKNING

KHARE er tæt forbundet med Center for Developmental & Applied Psychological Science. CeDAPS består af en gruppe forskere og undervisere, som med en bred teoretisk tilgang forsker indenfor hukommelse, typisk og atypisk udvikling, kommunikation og kultur.

Download beskrivelse af professonsprogrammet KHARE (pdf)