AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Clinic for Developmental Communication Disorders (Børnesprogsklinikken)

Clinic for Developmental Communication Disorders (Børnesprogsklinikken)

Professionsprogrammet DCD er et to-årigt kandidatforløb, hvor de studerende beskæftiger sig teoretisk og praktisk med børn der vokser op med indlærings- eller kommunikative vanskeligheder.

De studerende deltager i forskningsbaseret praksis i form af udredning og intervention af førskole- og skolebørn med afvigende kommunikative færdigheder (f.eks. specifikke sprogforstyrrelser, Autisme, ADHD). Herigennem bliver de studerende i stand til selvstændigt at tilrettelægge og evaluere et forskningsbaseret udrednings- og interventionsforløb med et barn med afvigende kommunikative færdigheder.

På første semester af forløbet deltager de studerende i udredningsforløb med førskolebørn, mens de på de øvrige semestre deltager i udrednings- og interventionsforløb i programmets eget laboratorium - Børnesprogklinikken - på Aalborg Universitet. Projekter og specialer skrives som forskningsprojekter indenfor programmets temaramme og præsenteres under supervision ved fagfællebedømte internationale konferencer og nationale temadage. Praktikforløbet afsluttes med, at de studerende skriver egne psykolograpporter, som fremlægges til overleveringsmøder med barnets familie og relevante institutioner.

Programmet er forankret indenfor Center for Developmental & Applied Psychological Science ( CeDAPS)

Læs mere om professionsprogrammet DCD på CeDAPS hjemmesideBesøg Børnesprogklinikkens hjemmeside