AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Professionsprogrammer

Professionsprogrammer

Kandidatuddannelsen i Psykologi: Ni forskellige professionsprogrammer

Under kandidatuddannelsen er man som studerende tilknyttet et af de ni professionsprogrammer. Kandidatuddannelsen incl. specialet beregnes til 120 ECTS point, hvoraf professionsprogrammet "fylder" 40 ECTS. Tilknytningen til et professionsprogram indebærer specielt tilrettelagte kursusforløb, blandt andet skrives der et projekt indenfor programmet, der arbejdes med forskellige praksisformer der kendetegner det valgte program og der kan indgå et specielttilrettelagt praktikforløb.

Selvom den studerende kan tone sin uddannelse ved at følge et professionsprogram, så er Kandidatuddannelsen i psykologi en generalist-uddannelse, og alle studerende opnår ved uddannelsens afslutning titlen cand. psych. Det fremgår således ikke af eksamensbeviset, hvilket professionsprogram den enkelte studerende har fulgt. Professionsprogrammerne er forbeholdt de kandidatstuderende i psykologi. Der er ikke tale om selvstændige uddannelser, som man kan søge optagelse på, uden at være indskrevet på kandidatuddannelsen i psykologi.

Plads på et professionsprogram tildeles i overensstemmelse med procedure vedtaget af Studienævnet på Psykologi.

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.