Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Neuropsykologi (NP)

Professionsprogrammet i neuropsykologi (NP) har til formål at ruste de studerende til at varetage arbejdsopgaver bredt indenfor neuropsykologien; såvel det klinisk anvendte område, som indenfor de mere grundvidenskabelige områder af neurovidenskaben.

Neuroprogrammet er stærkt forankret i forskning og tilstræber videst muligt, at involvere de studerende i denne praksis. Dette tilstræbes ved at formidle en forståelse af samspillet mellem grundforskning på den ene side og klinisk praksis på den anden.

Målsætning

Professionsprogrammet i neuropsykologi har følgende overordnede målsætninger:

  • at sammenkoble teoretisk viden og videnskabelig praksis med anvendte problemstillinger indenfor klinisk neuropsykologi såvel som neurovidenskabelig forskning
  • at skærpe den studerendes evne til at arbejde med neuropsykologiske problemer, samt at udforme neuropsykologisk relevante projekter
  • at træne den studerende til at formidle neuropsykologisk viden, til fagfolk såvel som lægmænd

Arbejdsform

Arbejdsformen har udgangspunkt i en problemorienteret tilgang til neuropsykologiske problemstillinger. Undervisningsformer som forelæsninger, seminarer og workshops, anvendes omkring neuropsykologiske problemstillinger formet af de studerende, i samarbejde med deres faglige vejledere. 

 

Download beskrivelse af NEURO