Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Klinikkerne for udviklings- og rehabiliteringspsykologi (KUR)

Klinikkerne for udviklings- og rehabiliteringspsykologi (KUR) er forankret i videns- og forskningsgruppen Center for Developmental & Applied Psychological Science (CeDAPS).

Klinikkerne består af følgende underprogrammer:

Klinikkerne har fokus på almen og atypisk udvikling, handicap og rehabilitering hos børn, unge og voksne.

Endvidere fokuseres på overordnede områder:

  1. sprogets og kommunikationens betydning for udvikling og trivsel hos primært børn og unge og på psykiske konsekvenser af handicap (fysisk eller psykisk sygdom) i et livslangt perspektiv.
  2. hvordan man med en målrettet psykologisk intervention kan modvirke og forebygge psykiske problemer. Formålet er overordnet at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering på trods af sygdom eller vanskelige livsbetingelser.

 

Download beskrivelse af KUR