Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Cultural Psychology and Educational Practice (CPEP)

CPEP er et professionsprogram på psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet.

CPEP er et hovedprogram, som består af de to underprogrammer:

  • Cultural Psychology (CP)
  • Educational Practice (EP)*

Programmet forener kulturpsykologiske og pædagogisk-psykologiske perspektiver på psykologi og psykologisk praksis. Overordnet tager de to underprogrammer udgangspunkt i en fælles teoretisk referenceramme, som betoner kulturelle, normative, relationelle, sproglige, semiotiske, strukturelle og diskursive dimensioners betydning for forståelsen af psykologiske fænomener og psykologisk praksis.

På programmet arbejdes generelt med centrale aktuelle teorier af relevans for forståelsen af psykologiske fænomener og i forhold til psykologfaglig anvendelse. Generelt fokuseres der på programmet på forholdet mellem teori, psykologisk praksis og profession, og på hvordan disse kan informere og supplere hinanden.

*Beskrivelsen af underprogrammet EP afventer at blive endelig vedtaget.

 

Download beskrivelse af CPEP