Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Clinical Psychology, Psychotherapy and Psychiatry (C-PPP)

Dette kliniske professionsprogram C-PPP, giver de studerende en bred introduktion til den kliniske psykologis genstandsområde og praksis, men også en specialisering, der knytter sig til de tre tilhørende kliniske psykologisk praktisk forløb:

Der vil være en gradvis progression henover de tre semestre, der starter med en bred introduktion til den kliniske psykologi, som brygger videre på fundamentet fra Bacheloruddannelsen. På C-PPP vil studerende opnå en viden om centrale teorier om psykopatologi og interventionsformer baseret på forskning inden for området.

Endvidere vil de studerende igennem deres psykologisk praktisk forløb opnå egne erfaringer med psykologfaglige arbejdsopgaver inden for klinisk psykologi, psykoterapi og psykiatri. Samlet set vil programmet med dets forskellige komponenter inden for teori, praksis og forskning give de studerende et solidt fundament for deres videre faglige udvikling som psykologer.

 

Download beskrivelse af C-PPP