Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Arbejds-, konsultations- og organisationspsykologi (AKO)

AKO er et professionsprogram på psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet. Det er et hovedprogram, som består af de to underprogrammer:

  • University Clinic Conseling Consultation and Coaching (CCCC)*
  • Moderne arbejdsmiljøpsykologi (MAP)

Hovedprogrammets målsætning er at opkvalificere kandidater til at arbejde med individer, grupper og organisationer i forhold til problematikker der bl.a. vedrører trivsel, samarbejde og produktivitet. Med udgangspunkt i arbejds- og organisationspsykologiske emnekredse arbejdes generelt med forståelsen af psykologiske fænomener. Generelt fokuseres der på programmet på forholdet mellem teori, psykologisk praksis og profession, og på hvordan disse kan informere og supplere hinanden. Undervisningen baseres på den nyeste forskning indenfor området og sigter både på at opkvalificere kandidater gennem introduktion til teorier, udrednings- og forskningsmetoder, samt interventionsteknikker indenfor området.

En del af undervisningen foregår i fællesskab de to programmer imellem, og en del af undervisningen foregår separat på de to underprogrammer. Psykologisk praktisk forløb er ligeledes forskelligt struktureret på de to programmer. På MAP foregår forløbet som enten intern forskningsforløb eller som eksternt praktisk forløb. På CCCC foregår det hovedsagelig som et ekstern praktisk forløb, hvor de tilknyttede forskningssteder anvendes.

*Beskrivelsen af underprogrammet CCCC afventer at blive endelig vedtaget.

 

Download beskrivelse af AKO