Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Professionsprogrammer

Professionsprogrammer


Kandidatuddannelsen i Psykologi har 5 forskellige professionsprogrammer med forskellige underprogrammer.

Under kandidatuddannelsen er man som studerende tilknyttet et af de 5 professionsprogrammer. Kandidatuddannelsen incl. specialet beregnes til 120 ECTS point, hvoraf professionsprogrammet "fylder" 40 ECTS. Tilknytningen til et professionsprogram indebærer specielt tilrettelagte kursusforløb, blandt andet skrives der et projekt indenfor programmet, der arbejdes med forskellige praksisformer der kendetegner det valgte program og der kan indgå et specielt tilrettelagt praktikforløb.

Selvom den studerende kan tone sin uddannelse ved at følge et professionsprogram, så er Kandidatuddannelsen i psykologi en generalist-uddannelse, og alle studerende opnår ved uddannelsens afslutning titlen cand. psych. Det fremgår således ikke af eksamensbeviset, hvilket professionsprogram den enkelte studerende har fulgt. Professionsprogrammerne er forbeholdt de kandidatstuderende i psykologi. Der er ikke tale om selvstændige uddannelser, som man kan søge optagelse på, uden at være indskrevet på kandidatuddannelsen i psykologi.

Studerende, som er optaget på kandidatuddannelsen kan ønske en bestemt specialisering (professionsprogram), men den studerende er ikke garanteret optagelse på et bestemt program. Ansøgere til kandidatuddannelsen kan med andre ord ikke garanteres en plads på en bestemt specialisering.

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.