Forskning
Samarbejde

Psykologi, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Psykologi består af fire semestre og giver dig mulighed for at fordybe dig i ét af de 5 forskellige professionsprogrammer, der hver især er orienteret mod forskellige psykologfaglige praksisser:

  • Clinical Psychology, Psychotherapy and Psychiatry (CPPP)
  • Arbejds-, konsultations- og organisationspsykologi (AKO)
  • Cultural Psychology and Educational Practice (CPEP)
  • Klinikkerne for udviklings- og rehabiliteringspsykologi (KUR)
  • Neuropsykologi

Du kan læse mere om de enkelte programmer under Specialiseringer.

Professionsprogrammerne er helt unikke for Aalborg Universitet og giver dig en enestående mulighed for at koble teori og praksis; det kan være i form af psykologisk praktisk forløb, længerevarende terapiforløb, coaching eller udredning af et barn eller en organisation. Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale på 10. semester, hvor du gør brug af den faglighed du har tilegnet dig efter 4½ års studie, til at fordybe dig i en selvvalgt problemstilling.

Generelt giver kandidatuddannelsen en tæt kontakt mellem forskere/praktikere og studerende, således at du som studerende kan lære af de mere erfarne, samt selv prøve kræfter med det psykologiske håndværk. Det sker bl.a. i kurserne Psykologisk testning, Interventionsmetode og i de 10 ugers psykologisk praktisk forløb. Herved ruster kandidatuddannelsen dig til dit kommende job som psykolog.

De forskellige professionsprogrammer forbereder dig særligt på visse aspekter af den psykologiske praksis, uden at låse dig fast inden for det område, du har valgt. Psykologiuddannelsen er en generalistuddannelse, som i princippet ikke giver kvalifikationer inden for særlige områder.

Studerende, som er optaget på kandidatuddannelsen kan ønske en bestemt specialisering (professionsprogram), men den studerende er ikke garanteret optagelse på et bestemt program. Ansøgere til kandidatuddannelsen kan med andre ord ikke garanteres en plads på en bestemt specialisering.

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Psykologi, kan du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold.

 

professionsprogrammer

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde