AAU logo

Produktion, cand.tech.

Job & karriere

Job & karriere

”MAN LÆRER AT ANSKUE OG FORSTÅ PROBLEMSTILLINGER I EN VIRKSOMHED, MED ALT HVAD DET INDEBÆRER AF ISÆR PRODUKTIONSTEKNISKE OG LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER”

Lasse Ørndrup, studerende

Som færdiguddannet kandidat i Produktion med specialisering i Produktionssystemer har du en stor viden om produktionsplanlægning og –styring, informationssystemer, logistik, kvalitetssystemer, ledelse og modellering af produkter og processer. Dette gør dig i stand til at analysere komplekse systemer og identificere områder med potentiale for udvikling.

Du har mulighed for at finde ansættelse i et bredt udvalg af private og offentlige virksomheder, industrivirksomheder, servicevirksomheder og konsulentvirksomheder, hvor du kan varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver på et højt fagligt niveau.

Typiske stillinger i et karriereforløb er projektleder, produktchef, produktionsplanlægger, produktudvikler, systemudvikler, konsulent, produktionschef, teknisk chef eller direktør.

”KURSERNE PÅ STUDIET KAN HELT SIKKERT ANVENDES I MIN FREMTIDIGE KARRIERE INDEN FOR DET OMRÅDE, JEG GERNE VIL BESKÆFTIGE MIG MED, NEMLIG LEDELSE OG STYRING”

SØREN BØRSTING, STUDERENDE

Du kan arbejde med fx:

 • Strategi
 • Produktudvikling
 • Etablering og styring af produktion
 • Opsætning af forsyningskæde
 • Økonomi
 • Forskning
 • Teknisk udvikling
 • Projektstyring i relation til udvikling af produktion og produkter i industrien
 • Projekter om udvikling og modellering af nye systemer som fx planlægnings-, ledelses- og informationssystemer
 • Produktionsdrift i industrivirksomheder
 • Sikkerhed og kvalitetssikring
 • Rådgivning
 • Indkøb og implementering af nye maskiner


læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE