AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Produktion, cand.tech.

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Mads Bejlegaard, studerende på Produktion, fortæller om uddannelsen

"jeg er ikke i tvivl om, at jeg traf det rigtige valg, da jeg valgte at læse Produktion på AAU"

"For virksomheder, der opererer inden for vores fagområde, gælder det, at de i stigende grad skal konkurrere på deres kompetencer og produkter med et højt indhold af viden på et globalt marked. For at imødekomme virksomhedernes behov for de rette kompetencer er det afgørende, at uddannelsesinstitutionerne former fremtidens medarbejdere efter erhvervslivets forventninger. Ift. min igangværende kandidatuddannelse i Produktion på AAU er det min klare overbevisning, at vi som studerende tilegner os de rette kompetencer til at kunne varetage vores fremtidige job.

Forud for kandidatuddannelsen er jeg uddannet Produktionsteknolog, hvorefter jeg tog en professionsbachelor i Produktudvikling og Teknisk Integration. Jeg har således arbejdet med mange af de samme temaer, som vi i dag arbejder med på kandidatuddannelsen, men nu i højere grad på et taktisk og strategisk niveau som bærer mine eksisterende kompetencer op på et højere niveau.

Uddannelsens niveau, faglighed og arbejdsformen på AAU sætter selvfølgelig højere forventninger end tidligere, men er samtidig grundlaget for, at jeg ikke er i tvivl om, at jeg traf det rigtige valg, da jeg valgte at læse Produktion på AAU."

Mads Bejlegaard, studerende på Produktion.