AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Produktion, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”VI ARBEJDER PÅ ET TAKTISK OG STRATEGISK NIVEAU SOM BÆRER VORES EKSISTERENDE KOMPETENCER OP PÅ ET HØJERE NIVEAU”

Mads Bejlegaard, studerende

På uddannelsen som cand.tech. i Produktion med specialisering i Produktionssystemer får du både praktisk erfaring og teoretisk viden om, hvordan en virksomheds produktion planlægges, udvikles og udføres.

Din viden baseres på grundlæggende værktøjer og metoder samt den seneste internationale forskning, så du får en bred faglig profil samtidig med specifik ekspertviden inden for fagområderne produktionsplanlægning og –styring, informationssystemer, logistik, kvalitetssystemer, ledelse og modellering af produkter og processer. På baggrund af dette kan du analysere komplekse systemer og identificere områder med potentiale for udvikling.

”AT STUDERE PÅ AALBORG UNIVERSITET STILLER STORE KRAV TIL ENS SELVDISCIPLIN, EVNEN TIL AT FORDYBE SIG SAMT SAMARBEJDE I GRUPPER OG MED VIRKSOMHEDER”

Lasse Ørndrup, studerende

I både undervisningen og projektarbejdet inddrages de mange forskellige forudsætninger og erfaringer, som de studerende kommer med. På denne måde får du et bredt sæt af perspektiver på problemstillinger og løsninger inden for faget.

Du lærer om fx:

 • Værdianalyse
 • Informationssystemer
 • Produktionsprocesser
 • Forsyningskæder
 • Styringsmetoder
 • Planlægningsmetoder
 • IT støttesystemer
 • Kvalitets- og projektstyring

Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, laboratorieforsøg, workshops og projektarbejde. Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig god mulighed for at kombinere teori og praksis.

"SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDER HAR GIVET ET KLART BILLEDE AF, AT TEORI OG PRAKSIS IKKE ALTID HÆNGER SAMMEN, MEN SAMTIDIG ER DET UTROLIG SJOVT AT BRUGE TEORIEN FRA UNDERVISNINGEN I PRAKSIS"

Mai Raquel Arlund Nielsen, studerende

På uddannelsens første tre semestre bruges halvdelen af tiden på projektarbejde og den anden halvdel på kursusundervisning. Det sidste semester afrunder uddannelsen med et kandidatspeciale. 

Desuden suppleres mange af kurserne med praktiske øvelser, virksomhedspræsentationer og introduktioner til systemer, som bruges af virksomheder. Der bruges desuden opgaver og quizzer som opsamling på kursusindhold og AAUs egen produktionslinje (FESTO) bliver brugt til opgaver i undervisningen.

Du kommer til at arbejde med AAU Smart Production Laboratory, som er en ”mini-fabrik” (”factory-in-a-lab”), der anvendes aktivt inden for relevante kurser og projekter. Mini-fabrikken er opbygget efter modulære principper og inkluderer nyeste teknologier fra både FESTO og SAP, hvilket giver mulighed for at demonstrere fundamentale principper omkring smart produktion og afprøve kompetencer erhvervet gennem undervisningen.

”MAN FÅR AL DEN HJÆLP OG DE MIDLER, MAN HAR BRUG FOR TIL AT LØSE DE OPGAVER, MAN BLIVER STILLET”

Atli Joensen, studerende


1. SEMESTER: PRODUKTER OG PRODUKTION

På 1. semester fokuseres der på vigtigheden af virksomhedens produkt i forhold til succesfuld produktion, og hvad det indebærer af markedsanalyse, valg af materialer, modellering af produktet og afstemning med kundebehov. Du vil blive introduceret til produkter, valg af fremstillingsprocesser og produkternes klargøring til produktion.

Semestret fokuserer også på introduktion til den problembaserede læringsmodel (PBL), som er karakteristisk for Aalborg Universitet. Projektdelen opdeles på 1. semester i to projekter, hvor det første projekt primært har fokus på PBL.

PROJEKT

 • Produkter og produktion (15 ECTS)

KURSER

 • Introduktion til produktion (5 ECTS)
 • Produktionsudvikling og -modellering (5 ECTS)
 • Udvikling af informationssystemer (5 ECTS)

Eksempel PÅ PROJEKTEMNE PÅ 1. SEMESTER

 • Et projekt på 1. semester kan eksempelvis tage udgangspunkt i et eksisterende produkt, der skal analyseres med henblik på produktion og afsætning på markedet. Er produktet i dets nuværende form tilstrækkeligt attraktivt for kunderne, og er det klargjort til produktion? På basis af analyserne opstilles begrundede forslag til forbedringer

2. SEMESTER: ETABLERING OG STYRING AF INDUSTRIEL VIRKSOMHED

Effektiv produktion kræver grundig planlægning - både med hensyn til de fysiske produktionsforhold, produktionsprocesser, IT, forsyningskæder, økonomimodeller, styringsmetoder og ledelsen af produktionen samt kvalitets- og projektstyring. Effektivisering af produktion er dyrt, så det er vigtigt med denne planlægning for at sikre en god indtjening for virksomheden. 

En detaljeret strukturering af et produktionssystem skal altid foretages i klar sammenhæng med, hvordan den løbende styring af produktionens processer tilrettelægges. Det er derfor vigtigt, at der er en optimal sammenhæng, så planlægning og styring bliver så enkel som muligt - uden at det kræver for store etableringsomkostninger i forhold til, hvad man kan få ud af det. Dette bliver du klædt på til på 2. semester.

PROJEKT

 • Etablering og styring af produktion (15 ECTS)

KURSER

 • Planlægning og styring af produktion (5 ECTS)
 • Fleksibel produktion (5 ECTS)
 • Udvikling af kvalitets- og projektstyringssystemer (5 ECTS)

Eksempel PÅ PROJEKTEMNE PÅ 2. SEMESTER

 • Et projekt på 2. semester kan indledningsvist omfatte en analyse af et produkt, der allerede er udviklet og klargjort til produktion. Analysen skal rette sig mod de valgte processer, og det vurderes, om alternative processer eventuelt kunne anvendes. På baggrund heraf opstilles en konkret plan for etablering of gennemførelse af en produktion af et passende omfang. Det er i den forbindelse vigtigt, at der stilles forslag om systemer, der kan sikre en optimal styring af de daglige driftsopgaver

3. SEMESTER: INNOVATION OG UDVIKLING AF INDUSTRIEL VIRKSOMHED

Det er vigtigt for en virksomhed hele tiden at tilpasse sig sit marked med hensyn til fornyelse og udbud af produkter, afprøvning af nye forretningsmodeller, samarbejdsformer og produktionsmodeller. På denne måde sikrer en virksomhed sin overlevelse gennem bevidsthed om, hvordan dens plads er på markedet og stillingtagen til hvilke midler, man skal bruge for at udvikle sig. Kunsten for virksomheden er således at afsætte tid og penge til udvikling, uden at de daglige driftsopgaver lider under det. 

Når man har gennemført en bestemt udvikling i fx produktionen, kan man ikke umiddelbart bare lave det om igen uden at tabe mange penge. Hvis en stor ændring først er ført ud i livet, vil den være meget dyr at fortryde. Derfor er det vigtigt at lave et grundigt forarbejde, så man så vidt muligt opnår det tilsigtede udbytte. Derfor kommer du på 3. semester til at arbejde med fx:

 • Analyse af virksomheders strategiske position
 • Planlægning og gennemførelse af nye strategiske tiltag
 • Metoder til præstationsvurdering
 • Produktkonfigurering
 • Vidensrepræsentation
 • Vidensbaserede systemer

PROJEKT

Vælg ét emne:

 • Innovation og forretningsudvikling af industriel virksomhed (15 ECTS)
 • Innovation og udvikling af produktionsgrundlag (15 ECTS)

KURSER

 • Strategisk planlægning (5 ECTS)
 • Produktion og forsyningskæder (5 ECTS)
 • Business intelligence og analytiske metoder (5 ECTS)

Eksempel PÅ PROJEKTEMNE PÅ 3. SEMESTER

 • Projekter på 3. semester kan omhandle problemstillinger ved den langsigtede udvikling af industriel produktion i bred forstand. Eksempelvis kan grundlaget for produktionen være utidssvarende eller mangelfuldt i forhold til de stillede krav, og der kan være behov for at inddrage nye teknologier og systemer af forskellig art. Ledelsesmæssigt kan der være behov for andre strategiske tiltag, og overordnet kan der være grund til at se på helt nye forretningsområder


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en relevant virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, du vil komme til at møde i erhvervslivet.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

MERE INFO OM produktion?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om dine job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde