AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Produktion, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som cand.tech. i Produktion med specialisering i Produktionssystemer:

 • Professionsbachelorer fra det tekniske område og bachelorer fra det teknisk videnskabelige og naturvidenskabelige område
 • Bygningskonstruktør
 • Urban landskabsingeniør
 • Katastrofe- og risikomanager
 • Maskinmester
 • Mejeriteknolog
 • Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed
 • Professionsbachelor i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
 • Professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration
 • Professionsbachelor i Softwareudvikling
 • Professionsbachelor i Webudvikling
 • Skibsfører
 • Skibsofficer
 • Skov- og landskabsingeniør
 • Teknisk Manager Offshore

Se også uddannelsens studieordning.
 

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

søg optagelse på produktion

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. oktober med studiestart den 1. februar


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse
Svar på din ansøgning

Har du søgt op optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 14. november.


Find meget mere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse 

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav