AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Produkt- og Designpsykologi, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet består af fire semestre, hvor du på det sidste semester skriver dit speciale. I løbet af uddannelsen vil du bl.a. komme til at arbejde med socialpsykologi, grafikprogrammering, innovation, etik og kreativitet, billedbehandling og computervision, menneskets opfattelse af lyd mm. På 3. semester tager de fleste studerende i praktik, gerne i udlandet.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Produkt- og designpsykologi. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Objektive målinger af subjektive indtryk

På 1. semester lægger vi vægt på, at du får en større viden indenfor kognitions-perceptionspsykologien, og at du lærer at anvende denne viden til løsning af problemstillinger.

Du vil bl.a. blive undervist i metoder, som bruges til at måle og transformere subjektive indtryk, og du vil lære om konstruktion af prototyper.

Projekteksempler fra 1. semester

 • Er det muligt at implementere non-verbal kommunikation
  (kropssprog og mimik) til en smiley
  på et chatprogram?
  Gruppen udviklede
  et stykke software, der gav brugeren mulighed for at kommunikere et ansigts mimik i smileys i et chatprogram.
 • Er det muligt at giv positive og negative følelser til et ikon på en computerbaseret brugergrænseflade? Gruppen udviklede en række bevægemåder til ikoner og testede deres kommunikationsevne af enten positive eller negative følelser. (En bold, der hopper og snurrer rundt = positiv; et brev, der hamrer hårdt nedad = negativ).
 • Er det muligt at udvikle en simulator, der træner elitebueskytter til konkurrencestress? Gruppen udviklede ved hjælp af lyd- og lyseffekter en simulator, der kunne træne bueskytter til at styre stressniveauet under konkurrencer.

Kursuseksempler

 • Perceptions-, kognitions- og emotionspsykologisk fordybelse. Kurset giver dig en dybere forståelse af perceptions-, kognitions- og emotionspsykologien.
 • Måling og skallering. Kurset fokuserer på at give dig indsigt i de psykofysiske metoder, der kan anvendes til at måle menneskelig perception, kognition og performance. Du får gennem kurset redskaber til selv at foretage målinger og skalleringer af psykofysisk respons.

2. semester; Repræsentation af virkelighed i tekniske systemer

På 2. semester får du uddybet din psykologiske viden om interaktionsprocesser mellem brugere og teknologiske systemer. Du får også øget dine kompetencer i analyse af disse systemers oplevelsesværdi i forhold til brugeren.

Projekteksempler fra 2. semester

 • Er det muligt at udvikle en brugergrænseflade, der følger brugerens bevægelser? Gruppen udviklede et stykke software, der ved hjælp af face-tracking lod brugeren styre en menustruktur på en mp3-afspiller blot ved at lade mp3-afspilleren blive flyttet i forhold til brugerens ansigt. For eksempel hvis brugeren bevægede mp3 afspilleren ned mod jorden (ad y-aksen) blev playlisten scrollet nedad.
 • Er det muligt at udvikle en alternativ menustruktur til den nuværende mappestruktur på Microsoft Windows? Gruppen udviklede et alternativt fillagringssystem, der baserede sig på en ''træ-metafor'', der gør det muligt ved hjælp af ikonisering (forskellige typer af blade på træer) af filtyperne at give et komplet overblik over samtlige filer på én gang.
 • Er det muligt at udvikle og bygge et touchdisplay i skrivebordsstørrelse, der kan afhjælpe IT-forskrækkelse? Gruppen udviklede og konstruerede sit eget multi-touch bord med dertilhørende software.

Kursuseksempler

 • Psykologiske problemstillinger i teknologiske interaktive systemer. Gennem kurset kommer du til at arbejde med forskellige psykologiske problemstillinger, som kommer til udtryk i teknologiske interaktive systemer.
 • Extraction and representation of features. Du får gennem kurset en forståelse for forskellige metoder til at udtrække features fra lyd, billede og andre typer signaler.
 • Entrepreneurship and Innovation (WOFIE). Kurset giver dig et overblik over, og erfaring med, metoder og teknikker inden for teambaseret innovation og innovative processer i tilknytning til softwareudvikling.

3. semester; Praktik / udlandsophold

 

På 3. semester vælger størstedelen af de studerende at tage i praktik. Du får gode muligheder for selv at vælge, hvor du gerne vil i praktik, så du kan vælge efter egen interesse, såfremt der tilbydes en praktikplads på det ønskede sted.

Der er også mulighed for at tage praktikken i udlandet. Læs mere om praktik- og udlandsophold.

4. semester; Speciale

4. semester er afsat til at skrive speciale. Der er stor valgfrihed, og du kan selv vælge, hvad du vil tage udgangspunkt i. Det kan eksempelvis være i et forskningsprojekt eller i dine egne og din vejleders gode ideer.

Der er ikke kurser på 4. semester, da det udelukkende fokuserer på specialeskrivning, for det tager tid, og du får med garanti travlt.

Efter specialet vælger de fleste at springe ud i arbejdslivet, men nogle vælger at fortsætte som ph.d.-studerende, hvor de forsker i et nyt spændende emne. Endelig er der også den mulighed at videreudvikle sit projekt, og eventuelt lade det danne grundlag for egen virksomhed? Mulighederne er mange!

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde