AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Specialisering i Politik og Analyse

Specialisering i Politik og Analyse giver dig viden om politikfelter, om samspillet mellem beslutningstagere, embedsværk og andre aktører, som forskellige analysestrategier, og om hvordan de anvendes i praksis af både offentlige og private institutioner. Du trænes i arbejdet med analyse og formidling af aktuelle og komplekse problemstillinger, og din profil skærpes i retning af analyse, udredning og kommunikation.

OPBYGNING

specialisering i politik og analyse

1. SEMESTER
Aktuelt videregående undersøgelsesdesign (5 ECTS) (fælles modul for de to specialiseringer)
Analyse af politiske processer og policy formulering (10 ECTS)
Projektarbejde (15 ECTS)
2. SEMESTER
Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse (5 ECTS) (fælles modul for de to specialiseringer)
Komparativ og international politik (10 ECTS)
Projektarbejde (15 ECTS)
3. SEMESTER

Valgfag og herunder projektorienteret forløb (30 ECTS)

4. SEMESTER
Speciale