AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Specialisering i Ledelse og Forvaltning

Specialisering i Ledelse og Forvaltning giver dig viden om forskellige former for styring, herunder samspillet mellem forskellige aktører og sektorer. Du får også viden om forandringsprocesser, om digitalisering, om innovation samt om forskellige organisatoriske og ledelsesmæssige strategier. Specialiseringen træner dig i at analysere og forstå løbende udviklingsprocesser samt i at finde løsninger. Du får således en profil, der peger frem mod organisering, styring og ledelse.

Opbygning

Specialisering i Ledelse og Forvaltning

1. SEMESTER
Aktuelt videregående undersøgelsesdesign (5 ECTS) (fælles modul for de to specialiseringer) 
Offentlig ledelse og governance (10 ECTS)
Projektarbejde (15 ECTS)
2. SEMESTER
Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse (5 ECTS) (fælles modul for de to specialiseringer)
Innovation og forandring i komparativt perspektiv (10 ECTS)
Projektarbejde (15 ECTS)
3. SEMESTER
Valgfag og herunder projektorienteret forløb (30 ECTS)
4. SEMESTER
Speciale (30 ECTS)