Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Specialiseringer på uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Politik og Administration giver dig fra efteråret 2020 mulighed for at skabe din egen profil og sætte retning for din fremtid med to specialiseringer: Specialisering i Politik og Analyse & Specialisering i Ledelse og Forvaltning.

Vi har gentænkt den klassiske kandidatuddannelse i Politik og Administration i tæt samarbejde med repræsentanter fra både den private og den offentlige sektor, dimittender og uddannelsens egne forskere og undervisere. Det har resulteret i to nye profiler, hvor du har mulighed for enten at specialisere dig i Politik og Analyse eller i Ledelse og Forvaltning.

Uddannelsens form

Fælles for de to specialiseringer er, at du selv arbejder med stoffet - i samarbejde med andre. Derfor er projektarbejdet dominerende på 1. og 2. semester, hvor den øvrige undervisning løbende understøtter projektarbejdet og hele tiden er i tæt samspil hermed. På 3. semester får du lejlighed til at arbejde med valgfag og/eller følge et projektorienteret forløb ude i praksis i en virksomhed eller organisation efter eget valg. Dit 4. semester er dedikeret til specialet.

Vi gør opmærksom på, at specialiseringerne oprettes i det omfang, der er tilstrækkeligt antal studerende.

Specialiseringer

Mange af Aalborg Universitets kandidatuddannelser har en eller flere forskellige specialiseringer, som du kan vælge mellem.

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængig af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Hvordan søger jeg ind?

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.

Alfabetisk liste

Se en alfabetisk liste over AAU's specialiseringer nedenfor. Listen viser titlen på specialiseringen først som et link, herunder står titlen på kandidatuddannelsen, byen den kan læses i, samt om den er dansk- eller engelsksproget.