Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Praktik

Mange studerende vælger i løbet af deres kandidatuddannelse at tage et praktikophold i en offentlig eller privat organisation eller virksomhed. Her er der mulighed for at prøve de teoretiske færdigheder og metoder af i praksis og få konkrete erfaringer, der kan give inspiration til studiet eller specialet. Praktikken er en uddannelsespraktik, hvilket vil sige, at du skal have et læringsmæssigt sigte med opholdet og sikre, at de opgaver, du løser, har akademisk karakter. Ofte indgår du som praktikant i organisationen eller virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Du har mulighed for at tage i praktik på kandidatuddannelsens 3. semester, og praktikopholdet kan have varierende længde. Du bestemmer således selv, om du vil være i praktik i 2, 4 eller 6 måneder. Længden af dit praktikophold afgør, hvorledes praktikken skal evalueres.

Eksempler på praktikpladser:

  • Danske ambassader/konsulater i udlandet
  • Akademikernes Centralorganisation
  • Et dansk ministerium
  • Interesseorganisationer – fx Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors eller Red Barnet
  • Region/kommune – fx i en integrationsafdeling, udviklingsafdeling eller skoleafdeling
  • Norddanmarks EU kontor i Bruxelles
  • Tænketanken Cevea
  • Dansk Industri
  • EU

Udlandsophold

Kandidatuddannelsens 3. semester er et praksis- og valgfagssemester, hvor den studerende frit kan vælge mellem forskellige muligheder: Et projektorienteret forløb i en kommune, region, stat, konsulentvirksomhed eller anden organisation i Danmark eller udlandet (bedre kendt som praktik). Eller være gæstestuderende på en anden dansk uddannelse/ universitet, valgfag på uddannelsen eller projektopgave i samarbejde med en organisation. Desuden er der mulighed for at kombinere de forskellige muligheder.

Et studieophold har typisk en varighed på et enkelt semester. På bacheloruddannelsen i Politik & Administration vælger de studerende typisk at tage af sted på 5. semester, mens det på kandidatuddannelsen er muligt at tage af sted på 3. semester.

Ved et studieophold på et andet universitet har du mulighed for at øge din viden på et fagområde af særlig interesse, og derved specialisere dig inden for et område. Samtidig vil du også opleve en anden undervisningsform, og måske endda en anden kultur, hvilket kan give erfaringer og oplevelser, der kan bruges tilbage på Politik & Administrationsuddannelsen.

Alternativt kan du vælge at tage et enkelt kursus på et andet studie enten på Aalborg Universitet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold