Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Job & karriere

Det erhvervsmæssige sigte for studerende med en kandidatuddannelse i Politik & Administration er både det offentlige og det private erhvervsliv. De fleste dimittender finder ansættelse indenfor det offentlige, men en generel tendens for samfundsvidenskabelige kandidater er, at flere og flere også finder beskæftigelse inden for det private erhvervsliv. Overordnet finder ca. 60% i dag ansættelse i den offentlige sektor, og ca. 40% i den private.

Kandidaternes primære ansættelsesområde i den offentlige sektor er det regionale og kommunale niveau, men en stor del bliver ligeledes beskæftiget i staten (ministerier og de dertilhørende institutioner samt forskning/undervisning). I den private sektor er mulighederne brede – blandt andet kan nævnes konsulentvirksomheder, organisationer og foreninger.

De opgaver, du som kandidat typisk vil komme til at løse, er: Analyse, administration, planlægning, projektledelse, ledelse, information, strategiudvikling, konsulentarbejde og undervisning.

Der er dermed stor spredning i de konkrete arbejdsopgaver, der strækker sig fra udviklings- og projektorienterede opgaver til mere administrative og politikformulerende.

Eksempler på ansættelsessteder:

 • Ministerier – fx Undervisningsministeriet
 • Forvaltninger – fx Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning
 • Kommuner
 • Forsvarskommandoen
 • KMD
 • Sygehuse – fx Projekt- og Strategiafdelingen på Aalborg Sygehus
 • Rambøll Management
 • Deloitte Business Consulting 

Se Dimittenderundersøgelsen for Politik & Administration og få mere viden om de færdige kandidaters jobfunktioner, osv.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her