AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen består af 4 semestre, som hver er inddelt i en temaramme. 

1. semester 

Modul 1: Velfærdssamfund i forandring
Modul 2: Styring og organisering (governance) af velfærdssamfund
Modul 3: Politisk kommunikation og deltagelse i forandring
Modul 4: Projektarbejde

Temaramme for 1. semester: Fokus på styrings- og organiseringsformer i et komparativt perspektiv. Semestret sigter mod at undersøge udviklingstendenser på et makroniveau. Derudover vil der være et modul i politisk kommunikation og deltagelse. Semestret er opdelt i 3 moduler, som hver afsluttes med en skriftlig opgave. Derudover omfatter semestret et projektarbejde, hvor der arbejdes med en selvvalgt problemstilling.

2. semester

Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige sektor
Modul 6: Evaluering i den offentlige sektor
Modul 7: Reformprocesser på udvalgte politikområder
Modul 8: Projektarbejde

Temaramme for 2. semester: Dette semester sigter på udviklingstendenser på mesoniveau. Centralt står forandringer i politiske beslutningsprocesser, politikindhold, implementering og evaluering. Semestret er opdelt i 3 moduler, som hver afsluttes med en skriftlig opgave. Derudover omfatter semestret et projektarbejde, hvor der arbejdes med en selvvalgt problemstilling.

3. semester

Dette er et praksis- og valgfagssemester

Den studerende kan frit vælge mellem forskellige muligheder: Et projektorienteret forløb i en kommune, region, stat, konsulentvirksomhed eller anden organisation i Danmark eller udlandet (bedre kendt som praktik). Eller være gæstestuderende på en anden dansk uddannelse/ universitet, valgfag på uddannelsen eller projektopgave i samarbejde med en organisation.

4. semester

Kandidatuddannelsens 4. semester bruges til at skrive speciale. Dette er en større rapport, der i dens form minder om de projektrapporter, du har udarbejdet på tidligere semestre. Dog er specialet mere omfangsrigt og har en mere dybdegående karakter. Du kan frit vælge dit specialeemne indenfor uddannelsens fokusområder. Du har 6 måneder til at skrive dit speciale, og det bedømmes efter 7-tins skalaen ved en mundtlig afsluttende specialeeksamen med ekstern censur. Specialet kan udarbejdes individuelt eller i gruppe.

Eksempler på specialer:

  • Organisationskultur og ledelse i det danske politi
  • Mellem regler og holdninger – om professionelles holdninger til patientsikkerhedsloven
  • Amerikanere er fra Mars og europæere fra Venus?
  • Hvad er det, der spøger i den danske sundheds sektor? En undersøgelse af sundhedsforsikringers betydning for princippet om fri og lige adgang til den danske sundhedssektor

Få et hurtigt overblik over uddannelsens struktur og opbygning.

Læs projekter skrevet af Pol/Adm-studerende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Politik & Administration.
 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde