Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Politik og Administration:

  • Bacheloruddannelsen i Politik og Administration, Aalborg Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Samfundsfag, Aalborg Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Syddansk Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Århus Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Københavns Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Politik og Administration, Roskilde Universitet
  • Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration, Professionshøjskolerne

Se også uddannelsens studieordning

 

Adgangsbegrænsning

Uddannelsen er adgangsbegrænset. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som søger rettidigt, der kan være sikre på at få tilbudt en studieplads.

Uddannelsen udbyder 50 pladser om året.
 

I forbindelse med optaget anvendes følgende kriterium:

Bachelor i politik og administration optages direkte på uddannelsen såfremt ansøgningen hertil sker senest tre år efter afsluttet bacheloruddannelse. Øvrige ansøgere optages efter nedenstående kriterium:

  • Karaktergennemsnit på adgangsgivende bacheloruddannelse baseret på de karakterer, der er kendte på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav