AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik & Administration, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Politik og Administration:

Se også uddannelsens studieordning
 

adgangsbegrænsning til uddannelsen fra september 2018

 

Adgangsbegrænsning

Uddannelsen er adgangsbegrænset fra september 2018. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der kan være sikre på at få tilbudt en studieplads.

Uddannelsen udbyder 50 pladser om året.
 

I forbindelse med optaget anvendes følgende kriterium:

Bachelor i politik og administration optages direkte på uddannelsen såfremt ansøgningen hertil sker i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen. Øvrige ansøgere optages efter nedenstående kriterium:

  • Karaktergennemsnit på adgangsgivende bacheloruddannelse baseret på de karakterer, der er kendte på ansøgningstidspunktet.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse