AAU logo

Oplevelsesdesign

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til lige netop dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker.

Uddannelsens 7. semester er centreret omkring temaet "Oplevelsesdesign: Fra problem til koncept".

På semestret er der fokus på æstetiske, oplevelsesøkonomiske og forbrugerteoretiske dimensioner i forhold til digitale medier og design af digitale oplevelsesprodukter. Der arbejdes med oplevelsesdesigns tidlige faser, hvor især analyser, empiriske undersøgelser og idéudvikling fører til koncept og konceptfremstillinger. På 7. semester indgår et problemorienteret projektarbejde, hvilket betyder, at du – enten alene eller i en gruppe – udformer et projekt, der hører under temaet for semestret.

Udannelsens 8. semester er centreret omkring temaet "Oplevelsesdesign: fra koncept til produkt".

Der arbejdes med oplevelsesdesigns senere udviklingsfaser, hvor viden om forretningsmodeller og organisationsformer, æstetiske redskaber og test af prototyper er grundlaget for produktudvikling. På 8. semester indgår ligeledes et problemorienteret projektarbejde.

Uddannelsens 9. semester er centreret omkring temaet ”Oplevelsesdesign i praksis”.

På semestret er der fokus på oplevelsesdesigns praktiske virkelighed, hvorfor der hertil hører et projektorienteret praksisforløb. Som studerende skriver du et projekt foranlediget af det projektorienterede praksisforløb, hvor målet er at skabe et digitalt oplevelsesprodukt i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. På semestret følger du endvidere modulet "Forskningsmetodologi”.  

På 10. semester udarbejder du dit kandidatspeciale.
 

Valgmoduler

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valfag

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde