Forskning
Samarbejde

Oplevelsesdesign, Kandidat

Adgangskrav kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign

Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign

Øvrige bacheloruddannelser der kan give adgang til kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign:

En bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence inden for mindst to af kandidatuddannelsens centrale fagområder i et samlet omfang af mindst 60 ECTS:

 1. Oplevelser og oplevelsesteori
 2. Design og designteori
 3. Æstetisk praksis og æstetisk teori
 4. Medier og medieteori
 5. Digitale teknologier, medieteknologi og ikt
 6. Interaktionsdesign og user experience design
 7. Kommunikationsteori
 8. Kulturteori
 9. Organisationsteori
 10. Oplevelsesøkonomi og ledelse.

Se også uddannelsens studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

udvælgelseskriterier GÆLDEnde FOR OPTAGET SEPTEMBER 2022

Kvalificerede ansøgere prioriteres på baggrund af en optagelsessamtale kombineret med en optagelsesprøve. Optagelsesprøven har form af en mindre refleksionsopgave, der udarbejdes og indsendes før samtalen. Prioriteringen sker på baggrund af en samlet vurdering.

Ansøgere der ikke besvarer optagelsesprøven og/eller møder op til samtalen vil i udvælgelsen af kvalificerede ansøgninger blive vurderet uden.

Ansøgere med retskrav skal ikke deltage i hverken optagelsesprøve eller optagelsessamtale.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der får tilbudt en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 50 studiepladser.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Antal bestået ECTS i bacheloruddannelsen udover de 60 ECTS, der i studieordningen angives som adgangskrav i de centrale fagområder: oplevelser og oplevelsesteori; design og designteori; æstetisk praksis og æstetisk teori; medier og medieteori; digitale teknologier, medieteknologi og ikt; interaktionsdesign og user experience design; kommunikationsteori; kulturteori; organisationsteori; oplevelsesøkonomi og ledelse. 
 • Karaktergennemsnit for beståede ECTS i de centrale fagområder til og med  bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).
 • Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker endvidere på baggrund af en motiveret ansøgning. Læs en generel beskrivelse af, hvordan du skriver en motiveret ansøgning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav