AAU logo

Oplevelsesdesign

Adgangskrav kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign

Følgende bacheloruddannelser giver ret til adgang til kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign

Øvrige bacheloruddannelser der kan give adgang til kandidatuddannelsen i oplevelsesdesign:

En bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence inden for mindst to af kandidatuddannelsens centrale fagområder i et samlet omfang af mindst 60 ECTS:

 1. Oplevelser og oplevelsesteori
 2. Design og designteori
 3. Æstetisk praksis og æstetisk teori
 4. Medier og medieteori
 5. Digitale teknologier, medieteknologi og ikt
 6. Interaktionsdesign og user experience design
 7. Kommunikationsteori
 8. Kulturteori
 9. Organisationsteori
 10. Oplevelsesøkonomi og ledelse.

Se også uddannelsens studieordning og find flere eksempler i AAU’s Uddannelsestjekker.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at studienævnet ikke på forhånd kan foretage en vurdering af, om en ansøger har de nødvendige forudsætninger for at blive optaget på uddannelsen. Denne vurdering finder først sted, når der indsendes en konkret ansøgning om optagelse på uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der får tilbudt en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 50 studiepladser.

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Antal bestået ECTS i bacheloruddannelsen udover de 60 ECTS, der i studieordningen angives som adgangskrav i de centrale fagområder: oplevelser og oplevelsesteori; design og designteori; æstetisk praksis og æstetisk teori; medier og medieteori; digitale teknologier, medieteknologi og ikt; interaktionsdesign og user experience design; kommunikationsteori; kulturteori; organisationsteori; oplevelsesøkonomi og ledelse. 
 • Karaktergennemsnit for beståede ECTS i de centrale fagområder til og med  bacheloruddannelsens næstsidste semester (dokumentation i form af studiejournal eller tilsvarende).
 • Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker endvidere på baggrund af en motiveret ansøgning. Læs en generel beskrivelse af, hvordan du skriver en motiveret ansøgning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse