AAU logo

Operations and Innovation Management, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen som cand.tech i Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse):

Se mere om adgangsgivende uddannelser i studieordning for Operations and Innovation Management.

Ansøgere vurderes på baggrund af faglig relevans af adgangsgivende uddannelse (herunder om der er tale om en forskningsbaseret uddannelse). Der er flere bacheloruddannelser og professionsbachelorer, der giver adgang til kandidatuddannelsen Operations and Innovation Management (Cand.tech.) alt afhængig af hvilken specialisering, du vælger. Se AAU’s Uddannelsestjekker.

Bemærk, at der kræves Engelsk på B-niveau eller tilsvarende for at blive optaget på en engelsksproget uddannelse.

Bemærk! Fra optaget 2018 vil der være krav om, at ansøgere har matematik på C-niveau eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

En ansøger med en af ovennævnte uddannelser, der ikke har matematik på C-niveau som adgangsgrundlag, vil fortsat kunne optages på uddannelsen fra 2018, såfremt ansøger deltager i og består en af Aalborg Universitet tilrettelagt prøve i matematik C.

Har ansøgeren bopæl i Danmark tilbydes en tre-timers skriftlig prøve i medio august.

Har ansøgeren bopæl i udlandet tilbydes en 20 min. mundtlig prøve via video-link (Skype) primo juni.

Berørte ansøgere vil få direkte besked om tilmelding til samt tidspunkt og sted for prøven. 

 


søg optagelse på operations and innovation management

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Operations and Innovation Management (Cand.tech). Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads på uddannelsen.

Uddannelsen forventer at udbyde 18 studiepladser på Global Ledelse og 18 på studiepladser på Medieledelse.
 

Udvælgelse til optag sker på baggrund af følgende:

Ansøgere vurderes på baggrund af faglig relevans af adgangsgivende uddannelse (herunder om der er tale om en forskningsbaseret uddannelse) (se uddannelsestjekker) samt karaktergennemsnittet af deres adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet. 

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Nogle uddannelser tilbyder forud for optagelsesperioden at lave en faglig vurdering af, om du opfylder adgangskravene, mens andre uddannelser først vurderer ansøgernes adgangsgrundlag i forbindelse med ansøgning om optagelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse