AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Oil and Gas Technology, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Studiet er fantastisk godt. Undervisningsformen med projektarbejde i grupper er en rigtig god måde at lære på. Vi har også meget at gøre med de på universitetet, så der er meget liv og aktivitet”

Mona Lunde, studerende

Civilingeniøruddannelsen i Oil and Gas Technology (Olie- og Gasteknologi) giver dig et grundigt indblik i offshoresektoren og du kan arbejde med fx underindustriernes produktion af platforme, udrustning og services samt selve udvindingen af olie og gas. Du kan i dine projekter arbejde med fx geologi, procesteknologi, sikkerhed, udvikling af nye brændsler, fremstilling af bioolie, flowprocesser, udvikling af geotermiske anlæg samt tryk og varme beregninger.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori, grundlæggende problemstillinger, metoder og værktøjer inden for fagområdet. Du kommer desuden til at beskæftige dig med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har stor frihed til at fordybe og profilere dig igennem dit valg af projekter og i laboratoriet designer og tilrettelægger du forsøg, du analyserer problemstillinger og bearbejder og beskriver resultaterne af forsøgene.

Du lærer om fx:

 • Olie og gas separation og produktion
 • Strømningslære
 • Kolloid og grænsefladekemi
 • Termodynamik, separation og instrumentering
 • Processimulering
 • Teknisk vandbehandling
 • Oliegeologi og reservoir teknologi

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i erhvervslivet.

Projekter på 3. og 4. semester udføres typisk i tilknytning til igangværende forskningsprojekter på universitetet eller i samarbejde med eksterne virksomheder.

Projektarbejdet er normalt organiseret i mindre projektgrupper på to til fire medlemmer eller som individuelle projekter. Der udbydes ikke faste kurser på andet studieår. I stedet er der mulighed for at oprette mindre kurser (studiekredse), som relaterer sig til de emner, som de studerende vælger at arbejde med.

”The best thing about Oil and Gas Technology is that it is possible to choose between various interesting projects. This means that students can specialise in lots of different areas”

Konstantin Jefimov, studerende

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for at starte et langt afgangsprojekt, et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

”Hos Atkins arbejder vi tværfagligt og i teams. Derfor værdsætter jeg de samarbejdsevner, som jeg fik opbygget gennem min uddannelse, hvor samarbejde var afgørende for et godt gruppearbejde og et godt resultat”

Nanna Krarup, tidligere studerende, nu procesingeniør ved Atkins

1. SEMESTER: procesanalyse

På det første semester vil basale værktøjer til uddannelsen blive gennemgået. Der er fag om hvordan væsker og gasser opfører sig, og hvordan de bliver påvirket af forskellige faktorer. På første studieår af uddannelsen får du indgående kendskab til flere kerneområder inden for de kemiske og ingeniørmæssige processer.

PROJEKT

 • Oil and Gas Separation (15 ECTS)

KURSER

 • Fluid Mechanics (5 ECTS)
 • Colloid and Interface Science (5 ECTS)
 • Thermodynamics and Separation (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Basisdesign med fokus på olie, gas eller vand behandling
 • Process Design of Offshore Gas Treatment


2. SEMESTER: procesmodellering

På andet semester anvendes den viden, som du tilegnede dig på første semester. Du arbejder med processimulering, og hvordan den bedst mulige simulering laves. Derudover arbejder du også med den praktiske problemstillinger omkring produktionen af olie og gas.

PROJEKT

 • Modelling of Oil and Gas Production (15 ECTS)

KURSER

 • Process Simulation and Instrumentation (5 ECTS)
 • Water Treatment (5 ECTS)
 • Petroleum Geology and Reservoir Engineering (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Udvikling af scavengers
 • Processimulering
 • Undersøgelse af wetting
 • Undersøgelse af permeability

"I think project writing is a wise way for the students to practice how to accurately report the developed work. This competence will surely be needed in our future jobs"

Erica dos Santos Godinho, studerende

3. SEMESTER: VIDEREGÅENDE OLIE- OG GASTEKNOLOGI

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • skrive et 30 ECTS projekt på universitetet
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en række internationale kontakter.


4. SEMESTER: specialet

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (2-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning.

På 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojektet knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Undersøgelse af tilpasningen af clostrium tyrobutyricum til salinitet til brug for microbial enhanced oil recovery (meor) formål - kun ca. 30% af forekomsten af olie og naturgas, der findes i felterne i Nordsøen, er umiddelbart tilgængelig. For at øge udvindingen kan bakterier tilsættes, der nedbryder kalkmatricen og øger tilgængeligheden. Formålet med dette projekt var at undersøge en bestemt bakteries evne til at tilpasses de høje koncentrationer af salt i undergrunden.
 • Dynamisk simulering af kontrolsystemer til offshore gaskompressorer - Formålet med projektet var at bruge et simuleringsprogram (HYSYS) til at modellere produktionen af olie og gas på en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) enhed med fokus specielt på gaskompressionen. Det viste sig til stor overraskelse for de mere garvede ingeniører, at systemet var meget følsomt overfor selv små ændringer i molvægten af gassen.
 • Optimisation of the Kraka slug catcher control strategy - The aim of the project was to optimise the Kraka slug catcher control strategy to obtain a less fluctuating outlet flow of oil and water while keeping the liquid levels within the shutdown limits. The results show that by returning the water level and oil level controllers to react slower (Optimised) the fluctuations in the outlet liquid flow rates can be reduced significantly compared to the actual control strategy that is currently applied offshore (Actual).

 

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde