AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Oil and Gas Technology, Civilingeniør

Oil and Gas Technology, civilingeniør

Oil and Gas Technology, civilingeniør

Verden bruger store mængder af olie og gas, og der skal kemiingeniører til at udvinde den. Kendte oliereserver bliver hele tiden suppleret af nye fund; Ikke fordi vi opdager nye olie- og gasforekomster, men fordi kemiingeniører kan optimere produktionen, så selv små eller vanskeligt tilgængelige felter også kan udnyttes kommercielt.

Kandidatuddannelsen i Olie- og Gasteknologi bliver lagt sammen med kandidatuddannelsen i Chemical Engineering og optager derfor ikke studerende fra 2020

”Det spændende ved kandidaten i Olie- og Gasteknologi er, at du får lov til at prøve mange forskellige ting, og du er selv med til at vælge projekter og dermed retning af din uddannelse”

Lene Karoline Ejlersen, studerende

På civilingeniøruddannelsen i Oil and Gas Technology (Olie- og Gasteknologi) på AAU Esbjerg uddanner du dig til kemiingeniør i de processer, der kræves for at udvinde olie og gas fra undergrunden. Uddannelsen giver dig et grundigt indblik i hele offshoresektoren, og du kan beskæftige dig med emner som fx underindustriernes produktion af platforme, udrustning og services samt selve udvindingen af olie og gas.

Olie- og gasudvinding kræver ud over kemi kendskab til undergrunden og til teknologier, der kan anvendes under ekstreme forhold. Geologi, procesteknologi, fluidmekanik og termodynamik indgår derfor også som væsentlige elementer i uddannelsen.

Samtidig med at du øger dit teoretiske og eksperimentelle niveau betragteligt, får du en grundlæggende viden om offshoreindustrien: hvordan den er organiseret samt viden om centrale processer og udstyr. Du lærer at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer samt at kunne anvende relevante modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

”Projektarbejdet har lært mig at analysere et problem og finde en løsning, hvilket har givet mig en god basis for min karriere”

Marcin Mikolajczyk, tidligere studerende

Oil and Gas Technology er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Esbjerg. Undervisningen foregår på engelsk og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Al litteratur er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”The best thing about my programme is that it makes us think in other direction than what is written in the book”

Frida Franic, studerende

Gennem projektarbejdet får du mulighed for at afprøve dine ideer i praksis og du vil kunne arbejde sammen med industrielle virksomheder. Det giver dig allerede som studerende mulighed for at få et godt indblik i verden uden for universitet og fremtidige jobmuligheder.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Oil and Gas Technology har du tilegnet dig en stor viden inden for olie- og gasområdet. Denne viden er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste forskning inden for fagmiljøet, så du har et solidt fundament at bygge en karriere på. En af dine kompetencer er fx at du kan identificere og analysere problemstillinger inden for branchen og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og værktøjer. Samtidig kan du være med til at forske i ny teknologi og nye metoder til fremtiden.

Du kan arbejde med fx:

  • Offshoreprocesser
  • Reservoir engineering
  • Udvikling af katalysatorer til begrænsning af luftforurening
  • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
  • Biogasproduktion
  • Rådgivning inden for offshoreindustrien


Se brochure om uddannelserne inden for kemi og bioteknologi på AAU Esbjerg (pdf):


 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ OIL AND GAS TECHNOLOGY


testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


 

SØG OPTAGELSE PÅ OIL AND GAS TECHNOLOGY

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Offshore olie- og gasproduktion
  • Enhanced oil recovery
  • Simulering og modellering af processer
  • Samfundsrelevante problemstillinger