AAU logo
Forskning
Samarbejde

Økonomi, Kandidat

Innovation, Knowledge and Economic Dynamics

Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (MIKE-E) er en international specialiseringslinje inden for cand.oecon.-uddannelsen. Uddannelsen optager både danske og internationale studerende, og under visningssproget er engelsk.

Uddannelsen sætter fokus på samspillet mellem viden, innovation og økonomisk dynamik. Uddannelsen udbygger den studerendes evne til at analysere erhvervsudvikling regionalt, nationalt og internationalt samt til at arbejde med udviklingsstrategier og rammebetingelser for erhvervsudvikling. De faglige elementer er centreret omkring teorier om og studier af industriel dynamik, virksomheder, entrepreneurship, viden og læreprocesser, innovation, økonomisk vækst, handel og globalisering.


Ansøgningsfrist

Studiestart er enten 1. september eller 1. februar (sidste februaroptag er pr. 1. februar 2019). Du finder de gældende ansøgningsfrister ved at klikke på knappen 'Søg optagelse' til højre.


Opbygning 

Undervisningen tilrettelægges som et samspil mellem kurser, seminarer og projektarbejde.

1. semester

 • Innovationssystemer: Institutionelle rammebetingelser
 • Innovationsledelse
 • Entrepreneurship
 • Kvantitative/kvalitative data og økonometri
 • Projektarbejde

2. semester

 • Industriel dynamik og industriklynger
 • Business Models, organisatorisk forandring og forandringsledelse
 • Viden, globalisering og virksomheders internationalisering
 • Projektarbejde

På uddannelsens 3. semester har du mulighed for et praktik- eller udenlandsophold i en virksomhed, organisation eller ved et universitet. MIKE-E har oprettet mange konkrete samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter. Desuden er der mulighed for at følge aktiviteter udbudt af Aalborg Universitet, hvor kurser og projektarbejde foregår inden for følgende emner:

 • Viden, vækst, handel og økonomisk udvikling
 • Viden- og innovationspolitik

På 4. semester udarbejdes en kandidatafhandling (speciale). Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder ved arbejdet med en faglig problemstilling. Du kan vælge at skrive individuelt eller i mindre grupper.

Eksempler på specialeemner:

 • Hvad betyder viden for økonomisk udvikling?
 • Globalisering som udfordring for det danske innovationssystem
 • Hvordan kan samspillet mellem universiteter og industri stimuleres?
 • Hvordan organiseres innovation i forskellige virksomhedstyper?
 • Hvilken politik kan stimulere bæredygtige innovationsaktiviteter?

 

Læs den fulde uddannelsesbeskrivelse i AAU's engelske studieguide