AAU logo

Økonomi

Specialiseringer på uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Økonomi er en 2-årig uddannelse, der giver titlen cand.oecon. På kandidatuddannelsen er det muligt at vælge mellem Økonomi (cand.oecon.) eller den engelsksprogede cand.oecon.-specialiseringen Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (MIKE-E).

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.