AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Økonomi, Kandidat

Praktik- og Udlandsophold

For at give den enkelte studerende mulighed for at opnå en særlig faglig kompetence og profilering kan du på uddannelsen indbygge udlands- og praktikophold i uddannelsesforløbet.

Da Økonomi er et meget internationalt fag, er der gode muligheder for udlandsophold både under og efter uddannelsen. Du kan indbygge et halvt eller et helt års studier ved et udenlandsk universitet i din kandidatuddannelse. En lang række studerende har valgt at følge et etårigt Master-program på et udenlandsk universitet, fortrinsvis i England, hvorefter de er vendt tilbage for at skrive speciale på kandidatuddannelsen i Økonomi. På den måde får de studerende ved brug af et halvt år ekstra på studierne både en udenlandsk Master samt en dansk kandidatgrad. Desuden er erfaringerne med sådanne udenlandsophold meget positive.

Du kan også vælge et halvt års projektorienteret studieforløb i organisationer, virksomheder og myndigheder. Studieforløbet har til formål, at du opnår kompetence til selvstændigt at kunne identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til en praksisrelateret problemstilling.

 

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold